Skala Z


Z-skalan är den minsta av de etablerade modelljärnvägsskalorna. Med sina 1:220 och endast 6,5 millimeter spårvidd är den betydligt mindre än sina konkurrenter. Den introducerades i början av 70-talet av Märklin, då hette skalan Miniclub, och ännu idag finns endast en handfull tillverkare aktiva.

Tillverkare

Märklin är den främsta tillverkaren inom Z-skalan, och står för större delen av den sammanlagda produktionen. Ytterligare några finns dock numera, bland annat Micro Trains som tillverkar amerikanska modeller, och ett par japanska, till exempel Pro-Z och Real ZJ.

Utbud

Eftersom skalan är en av de mindre, är också utbudet begränsat. Med Märklin som ledande tillverkare faller det sig naturligt att tyska modeller är de bäst representerade. De mindre tillverkarna innebär dock också att det finns goda möjligheter att köra amerikanskt eller japanskt. För den som vill köra skandinaviskt är det dock svårare att få fram modeller.

Wiki-artiklar om skalor

Skalor för normalspår