2R står för "tvåräls" och avser sättet som körströmmen levereras till lok och fordon på spåret (i kontrast med "treräls", förkortad 3R). 2R innebär att den ena polen till strömöverföring tas upp i ena skenan och den andra polen i den andra skenan. På den analoga tiden innebar detta i regel dessutom att loken matades med likström (DC). I och med digitalstyrningens genombrott kom beteckningarna DC (och AC) att bli irrelevanta. Därför talar man idag främst om 2R respektive 3R för att beskriva hur strömmen tas upp av fordonen.