Deutsche Bundesbahn – Baureihe 120

Förebilden:

En förserie på fem exemplar (120.0) byggdes 1979-1980 och den följdes senare av en huvudserie om sextio lok (120.1) som byggdes mellan 1987-1989. Firmorna Henschel, BBC, Krupp och Krauss-Maffei har alla varit involverade i projektet. Förebilden har en längd över buffertar på 19.2 m samt väger 84 ton. Loken har hjulställning Bo'Bo' och är utväxlade för 200 km/h. De var de första rent kommersiella loken som hade trefasmotorer och tanken bakom var att de skulle utgöra ett enhetslok hos DB och kunna alternera mellan snabba persontåg och tunga godståg. Förhoppningarna kom dock inte att infrias fullt ut. På det elektriska området så motsvarade loken förväntningarna och det ledde till en större beställning där tanken var initialt att beställa en större mängd. Lokens lättviktskonstruktion i kombination med den tidens relativt tunga elektriska komponenter ledde dock vissa mekaniskt relaterade brister. DB:s privatisersing kom sedan slutligen att sätta punkt för fler beställningar. Loken kom att överföras till DB Fernverkehr AG, som då är den division inom DB AG som handhar den långväga passagerartrafiken, medan de andra divisionerna DB Regio och Railion istället valde andra loktyper. Många av de senare delar till viss del teknik med 120-loken, men är inte helt jämförbara utan tillhör en senare teknisk generation som inte är direkta efterföljare.


Modeller:

Fleischmann_4350_DB_BR_120_c.jpg
Tillverkare
Artikelnummer
Epok
Dekor
Fleischmann
4350
IV
Rött/beige