Skala 00

00 är namnet på den mest utbredda modellskalan i Storbritannien. Skalan är 1/76,2 vilket innebär att en engelsk fot är exakt 4 mm, för övrigt brukar denna skala kallas för 4 mm scale i engelska mj tidskrifter. Dock används 16,5 mm spårvidd, vilket innebär att spårvidden är betydligt smalare än normalspår. Anledningen till detta förhållande anges vara att det mindre brittiska fria rummet gjorde det svårt att ta fram skalenliga modeller, främst av ånglok, i skala H0. Man valde då att behålla spårvidden men att gå upp en aning i skala för att få mera plats. Detta förhållande har sedemera lett till diverse försök att åtgärda problemet, oftast genom att öka spårvidden.

Det första försöket att åtgärda spårviddsproblemet lanserades redan under 1940-talet. Spårvidden ökades till 18,0 mm, medan övriga delar av den de facto etablerade spårstandaden behölls. 18 mm är inte riktigt skalenligt, men det blev en "lagom" spårvidd tillsammans med den valda spårstandarden. Denna spårvidd kom så småningom att bli känd som EM, för "Eighteen Millimeters". 1955 bildades EM Gauge Society eller EMGS, och de kom med tiden att definiera en finare EM-standard, med spårvidden 18,2 mm

Det andra försket att åtgärda spårviddsproblemet lanserades 1966, när 4 britter som kallade sig "The Model Railway Study Group" lanserade "Protofour" eller P4, en standard som byggde på att man utnyttjade (i stor sett) skalenliga hjul och spår. Med detta fick man också till slut den skalenliga spårvidden, 18,83 mm. Denna standard förvaltas idag av Scalefour Society.

Trots dessa övningar dominerar 00 helt över EM och P4, med kanske 80% av hela marknaden för brittisk MJ i 1/76,2. 00 körs vanligtvis med tvåräls likström (se DC), men ett äldre system med treräls, Hornby Dublo, har också funnits.

De vanligaste smalspårsvarianterna är 009 och 00n3/0012. Förstnämnda utnyttjar N-skalans spårvidd 9 mm som motsvarar två och en kvarts fot i 00 och används för att avbilda förebilder med två till två och en halv fots spårvidd. Här finns ett ganska stort utbud av byggsatser - vagnarna i allmänhet plast, loken vitmetallkåpor att användas med N-skaledrivning. 00n3 eller 0012 nyttjar TT-skalans spårvidd 12 mm vilket blir exakt 3 fot i 00. Här är utbudet avsevärt mindre, i synnerhet vad gäller lok.

Vad gäller vägfordon är inte utbudet lika stort som H0, men det finns ett rätt omfattande utbud av byggsatser med brittisk förebild, och militära modeller i 1/76 och 1/72 kan användas.

FREMO har en modulnorm för 00, några träffar om året genomförs i Tyskland.

Wiki-artiklar om skalor

Skalor för normalspår

Länkar

Double O Gauge Association, Intressant 00-historik
EMGS
Scalefour Society, P4-historik

Källor (förutom ovanstånde)

  • Rice, Iain: Railway Modeling - The Realistic Way, 2007