Recent Changes

Friday, May 19

 1. page Svenska signaler i modell edited ... S-märke Slutpunkten på ett stickspår. ... gröna och ibland (efter 1973) ett rött Skala…
  ...
  S-märke
  Slutpunkten på ett stickspår.
  ...
  gröna och ibland(efter 1973) ett rött
  Skala H0
  I H0 finns för närvarande ett rikt utbud av ljussignaler av SJ standardtyp. Jeco har samtliga huvudljussignaler (2-5 skens) och en tre-skens försignal. MGP har samtliga huvudljussignaler. Signalsidan har haft samtliga huvudljussignaler och har både dvärgsignal och huvuddvärgsignal,
  (view changes)
  2:58 pm
 2. 12:24 pm
 3. page Svenska signaler i modell edited ... Gränsen mellan en station och linjen är antingen yttersta växeln eller yttersta infartssignale…
  ...
  Gränsen mellan en station och linjen är antingen yttersta växeln eller yttersta infartssignalen. Signaler vid en station visar "stopp" tills en tågväg är lagd.
  Svenska stationer har i princip alltid haft infartssignaler. På 1800-talet var skivsignaler och T-semaforer vanliga. Skivsignaler var i regel placerade vid stationens yttersta växlar, medan T-semaforer står framför stationshuset och gäller infart från bägge håll. Dessa signaltyper var i regel handmanövrerade direkt vid signalen. Skivsignaler togs bort relativt tidigt, medan enstaka mindre stationer utan ställverk kunde ha kvar T-semaforer intill 1960-talet.
  ...
  småningom fastställdes avståndet till minst 200
  ...
  Om stationen ärvar förreglad, kankunde infartssignalen bara
  ...
  när växlarna liggerlåg till avsedd
  De flesta stationer med semaforer har inte haft utfartssignaler, vid manuell drift ges "avgång" av tågklareraren med signalspade, handsignal eller handlykta, i vissa fall med en särskild avgångssignal. När utfartssemaforer användes, placerades de bredvid respektive tågspår inne på stationsområdet. Dessa var i regel envingade eller tvåvingade. Tvåvingade semaforer har dels använts för att signalera utfart genom växelkurva, dels för att signalera utfart mot en bibana vid förgreningsstationer.
  ...
  signalbilder som semaforerna,semaforerna hade, med tillägget
  Slutsatsen av ovanstående blir att en rimlig minstanivå av signaler vid en svensk station är infartssignaler, antingen ljussignaler eller semaforer.
  När ljussignaler infördes sattes, i vissa fall, även utfartsljussignaler upp. Dessa sattes då vid stationsgränsen, d.v.s. bredvid infartssignalen. Avgång gavs fortfarande manuellt av tågklareraren. Utfartssignaler är nödvändigt vid automatisk linjeblockering. Så småningom (beroende på ställverkstyp) infördes även utfartssignaler vid respektive tågspår, dessa benämnes ibland mellansignaler. Mellansignaler kan vara huvudljusignaler eller huvuddvärgsignaler. När fjärrblockering infördes kunde inte längre avgångssignal ges av tågklareraren, utan trafiken styrs med signalerna. För fjärrblockering krävs alltså också mellansignaler.
  (view changes)
  12:18 pm

Thursday, May 18

 1. page moduler edited ... Vid modulträffar finns oftast två alternativa former av trafik, dels fri körning där medlemmar…
  ...
  Vid modulträffar finns oftast två alternativa former av trafik, dels fri körning där medlemmarna får chansen att se sina tåg sträcka ut över en större bana, dels trafikkörning efter tidtabell och med någon form av organiserad godstrafik med vagnslasttrafik.
  Olika typer av moduler
  ...
  andra länder.
  I Sverige avser banan hela järnvägsanläggningen omfattande både stationer och linje.
  Linjemoduler avser enkel- eller dubbelspåriga moduler av en linjesträcka utan växlar.
  Hållplatser byggdes det många av i Sverige, särskilt efter att rälsbussar infördes.
  En lastplats är en plats på linjen (alltså utanför stationerna) för godshantering, där det också finns växlar. Håll- och lastplaster är ibland kombinerade.
  Stationer används för tågmöten och förbigångar, samt (oftast) för
  ...
  gods- och passagerare, samt för tågmöten och förbigångar.passagerare. Notera att
  Industrimoduler kan användas för industrispår och hamnanläggningar mm. Dessa tänks då inte ligga direkt på banan, utan utgår från sidospår från en station eller en lastplats. Se också SIH0-standarden nedan.
  Tågmagasin används för att simulera "resten av världen" vid modulträffar, och är s.a.s. "utanför scenen".
  (view changes)
  1:28 pm
 2. page moduler edited ... Vid modulträffar finns oftast två alternativa former av trafik, dels fri körning där medlemmar…
  ...
  Vid modulträffar finns oftast två alternativa former av trafik, dels fri körning där medlemmarna får chansen att se sina tåg sträcka ut över en större bana, dels trafikkörning efter tidtabell och med någon form av organiserad godstrafik med vagnslasttrafik.
  Olika typer av moduler
  ...
  är liknande i många ställen. Iandra länder.
  I
  Sverige avser
  Linjemoduler avser enkel- eller dubbelspåriga moduler av en linjesträcka utan växlar.
  Hållplatser byggdes det många av i Sverige, särskilt efter att rälsbussar infördes.
  (view changes)
  1:25 pm
 3. 1:07 pm
 4. 1:05 pm
 5. page Svenska signaler i modell edited ... När ljussignaler infördes sattes, i vissa fall, även utfartsljussignaler upp. Dessa sattes då …
  ...
  När ljussignaler infördes sattes, i vissa fall, även utfartsljussignaler upp. Dessa sattes då vid stationsgränsen, d.v.s. bredvid infartssignalen. Avgång gavs fortfarande manuellt av tågklareraren. Utfartssignaler är nödvändigt vid automatisk linjeblockering. Så småningom (beroende på ställverkstyp) infördes även utfartssignaler vid respektive tågspår, dessa benämnes ibland mellansignaler. Mellansignaler kan vara huvudljusignaler eller huvuddvärgsignaler. När fjärrblockering infördes kunde inte längre avgångssignal ges av tågklareraren, utan trafiken styrs med signalerna. För fjärrblockering krävs alltså också mellansignaler.
  Huvudsignaler på linjen
  ...
  lastplats är valfrittvalfritt, i alla
  Före automatisk linjeblockering har det funnits enstaka manuella blockposter på linjen, oftast vid dubbelspår eller förgreningar. Vid automatisk linjeblockering införs automatiska blockposter mellan blocksträckorna på linjen. SJ hade ett äldre system från 1940-talet med enljussignaler och dvärgsignaler, och ett modernare system med vanliga huvudljussignaler som blocksignaler som infördes fr.o.m. 1950-talet.
  Slutligen finns det också enstaka s.k. signalplatser på linjen, dessa har oftast använts för att skydda trafiken vid en öppningsbar bro.
  (view changes)
  12:59 pm

More