Recent Changes

Today

 1. page Index edited ... Landskap Hus: Källor till modellmaterial Faller Car System System: Faller161772 Rullande…
  ...
  Landskap
  Hus: Källor till modellmaterial
  Faller Car SystemSystem: Faller161772
  Rullande materiel
  Lok, SJ litt Da
  (view changes)
  3:12 am
 2. page Faller Car System edited ... Modul standarder http://www.modulsyd.se/forum/viewtopic.php?f=43&t=782 Andra wikiartikl…
  ...
  Modul standarder
  http://www.modulsyd.se/forum/viewtopic.php?f=43&t=782
  Andra wikiartiklar om FCS
  Faller kontrollbox 161772

  Alternativa fordonssystem
  DCCar
  (view changes)
  3:11 am
 3. page Faller161772 edited ... Timer med fast tid. Timern startas genom att E5 kopplas till minus(-), varvid A5 blir aktiv. N…
  ...
  Timer med fast tid. Timern startas genom att E5 kopplas till minus(-), varvid A5 blir aktiv. När den inställda tiden (kort, ca 1-2s) gått ut återgår kretsen så A5 blir inaktiv.
  Timer med fast tid. Timern startas genom att E6 kopplas till minus(-), varvid A6 blir aktiv. När den inställda tiden (kort, ca 1-2s) gått ut återgår kretsen så A6 blir inaktiv.
  Andra wiki-artiklar om FCS
  Faller Car System

  (view changes)
  3:11 am

Yesterday

 1. page H0 edited ... I USA gäller istället NMRA S-1.2, som är något mer skalenlig än NEM, och framför allt har lägr…
  ...
  I USA gäller istället NMRA S-1.2, som är något mer skalenlig än NEM, och framför allt har lägre flänsar. Denna används också av många i Europa som vill ha lite skalenligare fordon, och kallas ofta RP-25.
  NMRA-fordon kan oftast ta sig fram på NEM-räls, men p.g.a. de höga flänsarna är det inte säkert att NEM-fordon kan utnyttja NMRA-räls.
  ...
  smalare variant (code 88) som används
  Slutligen finns det också två så kallade proto-standarer för H0, Proto 87 som är normerad av NMRA, och H0pur, som har sin bakgrund i Tyskland. Det finns vissa skillnader mellan dessa standarder, men de är i praktiken kompatibla.
  Moduler
  (view changes)
  8:44 am

Tuesday, July 18

 1. page Tyska privatbanevagnar edited ... Wegman, 1916-17 SJ-nummer av dessa vagnar från GDG-banorna Ns(u) 12332-12379, Ns(u): 1233…
  ...
  Wegman, 1916-17
  SJ-nummer av dessa vagnar från GDG-banorna
  Ns(u)
  12332-12379,
  Ns(u): 12332-12379, 14515-14720, 8007-8017, 8094
  Os(u)
  12487-12659,

  Os(u): 12487-12659,
  12758-12799, 14000-14074,
  Huvudmått för GDG-vagnar
  Löb: 9,1 m
  (view changes)
  1:38 pm

Monday, July 17

 1. page Återkoppling edited ... Olika lösningar Det finns många sätt att känna av var ett tåg befinner sig, och principen ski…
  ...
  Olika lösningar
  Det finns många sätt att känna av var ett tåg befinner sig, och principen skiljer sig mellan olika lösningar. Flera varianter fanns redan innan datorns intåg, för att via t.ex. reläer styra signaler etc.
  MekanisktElektromekaniskt
  Kontaktskenor - Märklin kom tidigt med kontaktskenor som hade en liten plastvippa som påverkades av släpskon. Enkel att använda och ger indikation om vilket håll loket rör sig, tyvärr kan det hända att den missar ett lok.
  Kontaktbleck/spik - placeras så att hjulet får kontakt vid passage. Billig men svårplacerad och ganska osäker.
  (view changes)
  8:35 am

More