Recent Changes

Today

 1. page SJ ånglok litt Kd edited Mellan 1890 och 1902 byggde SJ 139 godstågslok littera Kd, på grundval av tidigare tidigare lok Kb …
  Mellan 1890 och 1902 byggde SJ 139 godstågslok littera Kd, på grundval av tidigare tidigare lok Kb och Kc. Kd blev den vanligaste ånglokstypen på SJ. Lok som byggdes fr.o.m. 1896 fick en bredare hytt. Från början byggdes loken med två olika ångpannor, som inledningsvis särskildes med littera Kd1 och Kd2. 1902 slogs dessa ihop till Kd. Kd-loken hade tvåaxliga tendrar littera Kd, även om 26 av dem levererades med treaxliga tendrar byttes dessa snart ut mot tvåaxliga. 1921-28 försågs 53 av loken med överhettare och nytt littera Ka/Ka2. Den tydligaste synliga skillnaden mellan Kd och Ka var att pannan förlängdes ett par decimeter vid ombyggnaden. Vidare byggdes 1 lok om till torveldning litt Kg, och 4 till tanklok med torvpulvereldning litt Kf. Återstående Kd slopades 1923 till 1933.
  ...
  under 1930-talet, och 1942 fanns
  Huvuddimensioner Kd/KA
  Löb: 14,07/14,55 m
  (view changes)
  12:40 pm
 2. page SJ ånglok litt Kd edited ... på SJ. Lok som byggdes fr.o.m. 1896 fick en bredare hytt. Från början ... av dem leverare…
  ...
  på SJ. Lok som byggdes fr.o.m. 1896 fick en bredare hytt. Från början
  ...
  av dem leveraredeslevererades med trevligatreaxliga tendrar byttes
  ...
  litt Kf. Loken som inte byggdes omÅterstående Kd slopades 1923
  Litt Ka fick nya treaxliga tendrar litt C på 20- och 30-talen. Loken började slopas i och med stambanornas utbyggnad under 1930-talet, och 1942 fanns 25 lok kvar som tilldelades nytt littera K. 1947 försågs loken ånyo med nytt littera KA (där A inte ska tolkas som ett underlittera utan KA som ett nytt huvudlittera). De sista KA-loken gick i malmlastning i Luleå hamn den s.k. skopkransväxlingen, och slopades 1966.
  Huvuddimensioner Kd/KA
  (view changes)
  12:39 pm

Saturday, October 14

Wednesday, October 11

 1. page H0e, H09, H0n30, H0n2½ edited ... 1976 började tyska Bemo tillverka smalspårsmodeller i H0 för 9 och 12 mm spårvidd med förebild…
  ...
  1976 började tyska Bemo tillverka smalspårsmodeller i H0 för 9 och 12 mm spårvidd med förebilder från tyska 750 mm-banor och framför allt schweiziskt meterspår. Man har också räls och växlar för dessa spårvidder.. De första åren fanns även de schweiziska modellerna för 9 mm spårvidd, idag endast de tyska. Ångloken har ofta funnits även som byggsatser, ibland endast i denna form. Ellok, dieslar och vagnar har alltid varit färdigmodeller.
  TILLIG
  ...
  dvs 12 mm.mm (H0m). När Berliner
  JOE WORKS M FL
  I Japan inleddes i slutet av 1970-talet en tämligen omfattande tillverkning av modeller för H0e/H0n30. De flesta förebilderna fanns på japanska industri- och skogsbanor, oftast med spårvidden 2½ fot (30 tum, 762 mm). Vagnarna på de japanska banorna var i allmähet av inhemsk tillverkning, men många av loken var importerade, och bland modellerna fanns både tyska O&K-lok och amerikanska Baldwin-maskiner. Därför tilldrog de sig visst intresse även utanför Japan.
  (view changes)
  7:26 am
 2. page Svenska järnvägsepoker edited ... 1956-1967 3e klass tas bort 1956. Diesellok för linjetrafik introduceras (T2, T43 m.fl.) och …
  ...
  1956-1967
  3e klass tas bort 1956. Diesellok för linjetrafik introduceras (T2, T43 m.fl.) och ersätter efterhand många ånglok i linjetrafik. Nybyggda personvagnar märks med den s.k. köttstämpeln, medan SJ-märkningen på äldre personvagnar efterhand tas bort. Nya personvagnstyper, 60-talsmodellen, införs 1960. Nya standardgodsvagnar, Gre/Gbs, Oe, Ore och Teu. Försök med container- och piggybacktrafik inleds. 1956 börjar bansignaler vid järnvägsövergångar införas. De sista träpersonvagnarna på normalspår tas ur trafik 1968. De sista banvakterna tas ur tjänst vid SJ 1962. Nedläggningar av sidobanor inleds i stor skala, och utbyggnadstakten i elektrifieringen minskar.
  TGOJ inför fjärrblockeringCTC 1958. Nynäsbanan
  Epok IV
  1967-1988
  (view changes)
  6:46 am
 3. page Svenska järnvägsepoker edited ... Period b 2001-2010 ... fordon (Regina, X40, Re, EG). X40). SJ:s Rc-lok En ny generatio…
  ...
  Period b
  2001-2010
  ...
  fordon (Regina, X40, Re, EG).X40). SJ:s Rc-lok
  En ny generation godsoperatörer tar över, t.ex. Hector Rail, CargoNet och DB Schenker Rail. Dessa investerar i nya lok (t.ex. 185, 142, och EG) och vagnar av ett flertal typer. Veolia börjar köra persontåg Stockholm-Malmö 2009. Dessutom etableras lok- och vagnuthyrningsbolag. Nya motorvagnar (Regina,Itino)
  Epok VI
  2010-
  ...
  införs. X55 och Re anskaffas.
  Veolia börjar köra tåg Malmö-Berlin. MTR trafikerar Stockholm-Göteborg med X74 fr.o.m. 2015. TGOJ går upp i Green Cargo 2011 och försvinner därmed till sist helt.
  Källor:
  (view changes)
  6:42 am
 4. page SJ ellok litt D edited ... 1947 släppte TfA Hobbytjänst ett D-lok med stålkorg, i några olika varianter. 1970 släppte Ho…
  ...
  1947 släppte TfA Hobbytjänst ett D-lok med stålkorg, i några olika varianter.
  1970 släppte HobbyTeknik en estplåt av ett D-lok med stålkorg, katalognummer E9.
  ...
  för Fleischmanns chassi,Da-chassi, senare för
  ...
  ett D-lok i stål.med stålkorg.
  1983 släppte Emtepe HAB en D-lok med träkorg på Märklins underrede, både som färdigmodell och byggsats i mässing, katalognummer EM 1 B.
  1984 släppte UGJ ett D-lok med stålkorg, och året efter även med träkorg. Dessa fanns både i DC och AC.
  (view changes)
  6:26 am
 5. page SJ ellok litt D edited ... {http://www.svensktmjforum.se/forum/uploads/28/SJ_Dg_115.jpg} SJ Dg 115 {http://www.svensktmj…
  ...
  {http://www.svensktmjforum.se/forum/uploads/28/SJ_Dg_115.jpg} SJ Dg 115
  {http://www.svensktmjforum.se/forum/uploads/28/SJ_Dk_436.jpg} SJ Dk 436 i början på 1960-talet, sannolikt i Läggesta. Fotograf Bo Gyllenberg, Samlingsportalen Jvm.KEAJ01127
  Litt RcD i modell
  Skala H0
  1947 släppte TfA Hobbytjänst ett D-lok med stålkorg, i några olika varianter.
  (view changes)
  6:25 am

Tuesday, October 10

 1. page SJ godsvagn litt Mb edited ... Karin Rosander m.fl. (red.): Järnvägen 150 år, Stockholm: Informationsförlaget 2005. Jan-Erik…
  ...
  Karin Rosander m.fl. (red.): Järnvägen 150 år, Stockholm: Informationsförlaget 2005.
  Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
  Modellrallaren
  SJ särtryck 637

  SJ Godsvagnar 1971
  SJ Godsvagnar 1983
  (view changes)
  1:13 pm

Monday, October 9

More