Välkommen till Svensk MJ Wiki!

Svensk MJ-wiki är till för att vara en kunskapskälla om modelljärnvägar på svenska. Wikin är inte begränsad till skala, system eller förebild, utan är till för alla MJ-intresserade, oavsett inriktning. Wikin skall ses som ett komplement till Svenskt MJ Forum. Ett forum är utmärkt för att diskutera olika ämnen medan en Wiki lämpar sig bra för informationsspridning, t.ex. uppslagsverk, manualer etc

Bidra gärna med att skriva egna artiklar!

Denna Wiki startar som öppen för alla att läsa, skriva, ändra och radera i (det går inte att skapa en ny sida om du inte registrerat dig först). Regler och tips

Sökning, index m.m finns i menyn till vänster på sidan.
eller sök här för att söka både på Wikin och forumet:

De tio nyaste artiklarna, den senaste överst


  1. Ny artikel om svenska signaler i modell.
  2. Ny artikel om signaler.
  3. Ny artikel om vagnslasttrafik.
  4. Artikeln om Y1 uppdaterad med de senaste modellerna.
  5. Artikeln om moduler utvecklad med olika typer av moduler.
  6. Ny artikel om körkontroll.
  7. Ny artikel om körhandtag.
  8. Svenska järnvägsepoker uppdaterad med utvecklingen av vägskydd.
  9. Uppdaterat artikeln om etsning.
  10. Ny artikel om Peco.