Byggsatser i s.k. vitmetall är gjorda i olika bly/tennlegeringar med låg smältpunkt, ungefär samma materiel som tennsoldater. Vitmetall gjuts, och kan användas för småskalig produktion, även hemma i köket. Vitmetall har främst använts till rullande material, men även vägfordon, landskapsdetaljer och figurer. Tekniken har använts för MJ sedan 1950-talet. På den svenska marknaden är det framför allt DJH/Jeco som tidigare har tillverkat ångloksbyggsatser i vitmetall i skala H0, även om den senare delen av produktionen är mycket blandteknik med stora inslag av etsade delar. HNJ verkstad och Keyser har också producedrat några lokbyggsatser i vitmetall. Landskapsdetaljer har funnits från Tekno Bygg i flera skalor.

Vitmetall limmas oftast, antingen med epoxilim eller sk. snabblim, men kan med fördel lödas med lödtenn med låg smältpunkt.

Läsa mer

Iain Rice: Whitemetal Locos. A Kitbuilders Guide. Didcot: Wild Swan Publications 1989