Tyska privatbanevagnar

Privatbanevagnar från Tyskland

I samband med att det blev billigt att handla i Tyskland i slutet av första världskriget och åren därefter köpte flera svenska privatbanor vagnar i Tyskland. Först och främst köptes godsvagnar av ett antal tyska standardtyper. Dessa vagnar har varit populära bland svenska modellbyggare sedan sextiotalet, eftersom flera av dem har funnits i flera upplagor från de tyska storserietillverkarna. Idag är utbudet av "riktiga" svenska vagnar större, men dessa modeller erbjuder fortfarande en möjlighet att på ett enkelt sätt få lite variation i vagnparken.

Innehåll:
Deutsche Reichsbahn litt G "Kassel"
Deutsche Reichsbahn litt Gl "Dresden"
Kylvagnar - litt Hs
Virkesvagnar i Bergslagen - litt N3a
Deutsche Reichsbahn litt O "Halle"
Deutsche Reichsbahn litt Om "Essen" och "Breslau"
Deutsche Reichsbahn litt O "Nürnberg"
GDG vagnar litt O
Preussiska Statsbanorna litt Omk
Preussiska statsbanornas treaxliga personvagnar
Länkar


Deutsche Reichsbahn litt G "Kassel", senare DB litt G10

Det tyska litterat introducerades år 1928 och slopades sent på 70-talet.
Roco's "Kassel"-vagn med bromshytt
Roco's "Kassel"-vagn med bromshytt

Kassel-vagnar i Sverige:
Förvaltning
Nummer
SJ nummer
Kommentar
Tillverkare
GBJ
248 - 262.
243 - 247 med broms.
37730 - 37744.
37725 - 37729 med broms.

243-252 Görlitz
253-262 Bautzen
HNJ
721 - 724,
726 - 729.
725, 730 med broms.
38068 - 38075.
38076, 38077 med broms
Anskaffade 1920
Görlitz
NOJ
753 - 757.
758 - 762 med broms.
38086, 38087, 38127, 38088, 38089.
38090 - 38094 med broms.
755 ombyggd till kylvagn (vitmålad), övriga med köttkrokar (Gsk)

SGGJ
222 - 224.
225 med broms.
37484, 37485, 37357.
37486 med broms.
Handbroms och konduktörskupé på nummer 224

UWHJ
95 - 101.
85 - 94 med broms.
37745, 37746, 37637 - 37677.
37705 - 37714 med broms.
97 - 101 hästinredning. Bromsade vagnar från början med både skruvbroms och tyckluft.
Wismar, 1923
WAJ
19 - 24,
26 - 29.
25 med broms.
37781 - 37790.
37780 med broms
25 ombyggd till kylvagn med utvändig isolering, återbyggd till Gsu av SJ vid förstatligandet.

ÖKJ
480 - 484.
475 - 479 med broms.

Senare TGOJ 1636-1640 (bromsade), 1641-1645 (obromsade)

ÖSJ
238 - 241.
37832 - 37835.
Blev CHJ 972 - 975.

BAJ
431 - 440 med broms.
37715 - 37724 med broms.


DJ
340, 345, 350, 355, 360 med broms
38242, 38244, 38245, 38246, 38243 med broms.


Samtliga bromsade vagnar var ursprungligen försedda med hög bromshytt. Littera var oftast G4 eller G3 i Sverige, senare oftast Gs, hos SJ litt Gsu. Efter förstatligandet togs alla bromshytter ned.

Huvudmått (obromsad/bromsad)
Löb: 9,30/9,60 m
Hjulbas: 4,5 m
Lastgräns: 19/18 ton
Lastytans längd 7,83 m
Bredd 2,74 m
Vägghöjd: 2,12 m
Golvyta: 21,4 m2
Rymd: 44,7 m3

Lämpliga vagnar i H0 är Roco 47645 med bromshytt, 47646 utan bromshytt. Brawa har också G10, t.ex. 49067 utan bromshytt och 49094 med bromshytt. Liliput erbjuder modeller: utan broms: L235082, med broms L235090. Lämpliga vagnar i N är Fleischmann 8360 utan bromshytt och 8355 med broms.

Referenser:
Erik Sundström: "Täckta godsvagnar av tysk typ", i Skarvjärnet nr 4/1970
Bertil Thulin: Göteborg-Borås Järnväg, Borås: SJK 62 1994
Lars-Olof Leander: Boken om HNJ, Helsingborg: Frank Stenvalls förlag 1984
Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s.66
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016
http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg5.pdf (förteckning över slutna vagnar på GDG)
Ritning Modellbahnfrokler.


Deutsche Reichsbahn litt Gl "Dresden", senare DB litt Gl 22

external image 75253_c.jpg

1939 köpte GDG 100 vagnar varav 50 var utan broms och 50 hade tryckluftsbroms.

Förvaltning
Nummer
SJ nummer
Kommentar
Tillverkare
BJ
1214 - 1225, 1238 - 1248.
1201 - 1213, 1226 - 1237 med broms.
44619 - 44641.
44676 - 44700 med broms.

1201-1225 1940
1226-1237 1941
GDJ
2851 - 2860, 2871 - 2878.
2861 - 1870, 2879 - 2887 med broms.
44701 - 44718.
44642 - 44660 med broms.

2851-2870 1940
2871-2887 1941
SDJ
651, 652, 656 - 660.
653 - 655, 661 - 665 med broms.
44669 - 44675.
44661 - 44668 med broms.

651-655 1940
656-665 1941
Littera var Gr hos GDG och Gu hos SJ. Littera efter UIC-reformen 1967 blev Gbl. SJ köpte liknande vagnar i Tyskland som dock var 11,0m långa och hade 8,1m axelavstånd. Dessa fick inledningsvis litt. Gu, efter UIC-reformen 1967 litt. Gbls-u.

Huvudmått för GDG-vagnar (obromsad/bromsad)
Löb: 12,1 m
Hjulbas: 7,0 m
Lastgräns: 18/17 ton
Längd 10,72 m
Bredd 2,74 m
Vägghöjd: 2,0 m
Golvyta: 29,4 m2
Rymd 62,5 m3
Sth: 90 km/h
Broms: tryckluft eller genomgångsledning

Brawa har Dresden-vagnar i H0, t.ex. nr 48708 eller nr 48711. Roco har Dresden-vagnar i H0, t.ex. nr 76675. Märklin har haft en modell i H0: nr 00794. Axelavstånd är 7,0m. NMJ har en utgående modell av SJ's variant i H0, nr 607-101. I skala N har Fleischmann en modell av "Dresden" vagn:nr 8308. Axelavståndet på modellen är okänt.

Referenser:
http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg5.pdf
http://www.modellbahnfrokler.de/archiv/100/01-g/html/100-011-gl22.html
Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956, Gävle, 2010, Trafikverkets museer s. 72-73


Kylvagnar - litt Hs (senare litt Hmu, Hsu)

Flera banor köpte flera typer av tyska kylvagnar på 20- och 30-talet.

Förvaltning
Nummer
SJ nummer
Kommentar
Tillverkare
GDJ
2490 - 2494
38164 - 38168
Köpt 1924. Huvudmått: längd 8,5m, bred 2,8m, axelavstånd 5,5m

HNJ
783 - 787
2857 - 2861
Köpt 1924. Huvudmått: längd 7,0m, bred 2,75m, axelavstånd 3,76m
Axelavstånd ombyggt till 5m 1935.

NOJ
755
38127
Ombyggd från Gs

WAJ
?
?
Köpt 1922. Huvudmått: längd 8,3m, bred 2,8m, axelavstånd 4,5m

Referenser:
http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg5.pdf
Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956, Gävle, 2010, Trafikverkets museer s.96-97


Virkesvagnar i Bergslagen - litt N3a (senare Nss, Ns, Os)

BJ_Nss_6813_web.jpg
BJ Nss 6813

I början av första världskriget var BJ i stort behov av nya vagnar. Eftersom det var brist på material vid svenska tillverkare, vände sig BJ till Tyskland. Under våren 1917 levererades 336 vagnar, men omkring 50 ytterligare beställda vagnar beslagtogs av de tyska myndigheterna. Dessa vagnar var inte utförda som en tysk standardtyp, utan i princip en svensk design med en del tyska detaljer. Många men inte alla var ombyggda till Os före förstatligandet.

Förvaltning
Nummer
Omfördelning 1919
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare
BJ
6788-6822 med skruvbroms
6706-6787 utan broms
6788-6814 med skruvbroms
6706-6788 utan broms


Wegman, 1916-17
BJ
6769-6787, 6815-6835 med skruvbroms
6836-6995 utan broms


Försedda med KK-broms slutet av 30-talet
6769-6858
Wismar, 1925
GDJ
2101-2130 med skruvbroms
2201-2272 utan broms
2101-2126 med skruvbroms
2201-2263 utan broms

Försedda med KK-broms slutet av 30-talet
2111-2176
Wegman, 1916-17
GDJ
2127-2176 med skruvbroms
2187-2200, 2264-2399 utan bromsWismar, 1925
SDJ
410-432 med skruvbroms
433-485 utan broms
410-431 med skruvbroms
433-483 utan broms

Försedda med KK-broms slutet av 30-talet
410-431, 433-483
Wegman, 1916-17
SWB
1686-1697 med skruvbroms
1698-1726 utan broms
1686-1697 med skruvbroms
1381-1393 med skruvbroms
1698-1726 utan broms
1351-1380 utan broms
Os(u) 11114-11197
Försedda med KK-broms slutet av 30-talet
3601-3684
Ombyggs till Os, typ O4, 1935-1944
3601-3625 skruvbroms bort 1939
3626-3684 utan broms
Wegman, 1916-17

SJ-nummer av dessa vagnar från GDG-banorna
Ns(u): 12332-12379, 14515-14720, 8007-8017, 8094
Os(u): 12487-12659, 12758-12799, 14000-14074, 14317-14367, 14402-14514, 14721-14771, 8000-8006, 8018-8038, 8048-8093

Huvudmått för GDG-vagnar
Löb: 9,1 m
Hjulbas: 4,5 m
Lastgräns: 20-21 ton
Längd 7,8 m
Bredd 2,9 m
Vägghöjd: 0,53 m (Ns) 0,8 m (Os)
Golvyta: 21,5-22,5 m2
Broms: tryckluft eller genomgångsledning

Referenser:
Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956, Gävle, 2010, Trafikverkets museer s.226
Erik Sundström: "Virkesvagnar av tysk typ på banor i Bergslagen", i Järnvägsteknik ???
http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg6.pdf (Öppna godsvagnar hos GDG)


Deutsche Reichsbahn litt O "Halle", senare DB litt O10


external image o.jpgexternal image o_broms.jpg

Halle-vagnar i Sverige:
Förvaltning
Nummer
b=Broms
SJ-nummer
b=Broms
Kommentar
Tillverkare
BJ
7122-7158.
7113-7121b
12280-12315
14118-14123b
Rödbruna, 7113 - 7121 med broms. Köpta 1937 från Vectura, byggda 1916.

OFWJ
1801-1827
1828-1830b

Rödbruna. 1828-1830 med broms. Inköpta begagnade 1924 från Avesta Järnverk. Senare TGOJ Iss 4001-4027, Is 4101-4103
Waggonfabrik Wismar;
Zwickauer Fahrwzeugfabrik
HNJ
1501-1525
11665-11676
11728-11732b
Rödbruna, slutsiffra 0 och 5 användes sannolikt för bromsad vagn. Köpta under VK1 från gruvfirman Cornelius.

GBJ
556-570.
551-555b.
10043,10045,10047,
10050-10060
Rödbruna. Vissa till SJ som Im eller Is
Hannover Wagenfabrik
SbhJ
59,61-63.
60b

Rödbruna, Privat SSA Säbyholm.

MTJ
578-585,2028-2035.
576,577,2026,2027b.

Mörkblå eller svarta. Privat SSA Trelleborg.
Privat SSA Hököpinge.

CHJ
?

Mörkblå eller svarta.

GFJ
61 - 115

Bruna. 86 - 98 med bromshytt, senare bromsplattform 91 - 100 fick tryckluftsbroms på 1930-talet. Ombyggda till grusvagnar vid SJ.

NsHJ
9 - 11

Köpta 1924 från GFJ, (83, 90, 85).

NOJ
703-722
723-727b
11885-11903
11880-11884b
Mörkbruna. (träkolskrov)

Vagnarna hade i allmänhet littera I3 i Sverige, senare litt Is, hos SJ litt. Isu.

Huvudmått (obromsad/bromsad)
Löb: 8,1/8,8 m
Hjulbas: 4,0 m
Lastgräns: 20 ton
Lastytans längd: 6,7 m
Bredd: 2,75 m
Vägghöjd 1,0 m
Golvyta: 18,4 m2
Rymd 18,4 m3

I skala H0 passar Fleischmann nr 5260 och 5261 bra till denna variant. Enligt tyska recensenter är 5260 utan bromshytt närmast felfri, medan 5261 ska ha vissa brister. Lämpliga modeller i N är Minitrix 3169.

Referenser:
Ulf Lindahl: "Privatbanvagn litt Is", i Skarvjärnet nr 2/1970
Olof Wickström: "GBJ litt I3 nr 551-570", i Modelltåg -98
Bertil Thulin: Göteborg-Borås Järnväg, Borås 1994, SJK 62
Ernst Andrén, Erik Sundström: Gruvgården - Fors Järnväg, 1968, SJK 5.
Lars-Olof Leander: Boken om HNJ, Helsingborg 1984, Frank Stenvalls förlag
http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg6.pdf (Öppna godsvagnar hos GDG)
Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956, Gävle, 2010, Trafikverkets museer, s. 130-131
Erik Sundström: "Vagnar vid BJ under 60 år" i Bergslagernas Järnvägar 1879-1979, 1979
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016
Ritning Modellbahnfrokler


Deutsche Reichsbahn litt Om "Essen" och "Breslau", senare DB litt Om12

external image oum.jpg
external image oum_broms.jpg

Essen-vagnar i Sverige:
Förvaltning
Nummer
SJ -nummer
b= Broms
Kommentar
Tillverkare
BJ
7096 - 7112
14115-17b
14129-30b
12266-79
Litt Is. 7096 - 7098 med broms. Köpta 1937 från Vectura. Byggda 1916.

GBJ
601 - 615
10061-73
Samtliga obromsade. Vissa till SJ som Isu
601-610 Linke-Hoffman
611-615 Dortmunder Union
GDJ
2570 - 2573
12321
14125-27b
Litt Is. 2570 - 2572 med broms.

SWB
1851 - 1900, 1951 - 2000
10575-
10653
10703-
10722b
Litt I4 - Iss. 1889-1900, 1993-2000 med broms.
1851-1858, 1889,1890 Heine
1859-1888, 1891-1900 Görlitz
1951-2000 Dortmund
UGJ
1050 - 1054HNJ
1526 - 1573(?),
1574 - 1586
11677-
11725
11733-
11741b
Slutsiffra 0 och 5 bromsad vagn. 1526 - 1573 köpta omedelbart efter VK1 från gruvfirman Cornelius, 1574 - 1586 köpta direkt från Tyskland 1924.

NBJ
793 - 800, 801 - 830ÖKJ
1401-1420

Litt I4. Inköpta 1919, Senare TGOJ Iss 4028-4047
Linke-Hoffman
FLJ
1000-1014
1015-1020

Litt I4, inköpta 1920. 1015-1020 med broms. Senare TGOJ Iss 4048-4062, 4063-4067
Dortmunder Union
Svensk littera har varit I4, senare Iss eller Is. På SJ fick vagnarna litt Is(u).

Huvudmått (obromsad/bromsad)
Löb: 9,10/9,80 m
Hjulbas: 4,5 m
Lastgräns: 20 ton
Lastytans längd 7,7 m
Bredd 2,75 m
Vägghöjd 1,55 m
Golvyta: 21,0 m2
Rymd 33,0 m3

Passande modeller i H0 är Fleischmann 5715 och 5716. Lämpliga modeller i N är Fleischmann 8215 (Essen) och 8216 (Breslau) och Arnold 4471 utan broms och 4412 med broms. JS-design har haft en modell av dessa vagnar i skala N.

Referenser:
Jon Fast & Svante Runberger: "Tyskbyggda I4-vagnar med 4,5 m axelavstånd", i Modelltåg -94.
Bertil Thulin: Göteborg-Borås Järnväg, Borås 1994, SJK 62
Rune Ekengren, Leif Dahl & Erik Sundström: Historik över den rullande materielen vid SWB, Eksjö 1971, SJK 8
Lars-Olof Leander: Boken om HNJ, Helsingborg 1984, Frank Stenvalls förlag
http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg6.pdf (Öppna godsvagnar hos GDG)
Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956, Gävle, 2010, Trafikverkets museer s. 132-133
Erik Sundström: "Vagnar vid BJ under 60 år" i Bergslagernas Järnvägar 1879-1979, 1979
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016
Ritning Modellbahnfrokler


Deutsche Reichsbahn litt O "Nürnberg", senare DB litt O11

UWHJ_I3_471.jpg
UWHJ I3 nr 471

Nürnberg-vagnar i Sverige:
Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare
BJ
5801 - 5830
12236-12265
Utan broms.
Harkort i Duisberg, 1919
GDJ
3801 - 3806
12322-12327
Utan broms.
Harkort i Duisberg, 1919
SDJ
701 - 704
12328 - 12331
702 med skruvbroms, öppen plattform. Senare SJ 12329.
Harkort i Duisberg, 1919
NBJ
751 - 776
-
From 762 utrustade med tryckluftsbroms
Harkort i Duisberg, 1919
UWHJ
470 - 474
10193-10197
Skruvbroms, tryckluftbroms och bromshytt, ombyggda 1941/2 till tjänstevagnar utan att få SJ-nummer
Fried. Krupp. A.G. Essen, 1923
Vagnarna fick i allmänhet litt I3 i Sverige, senare Is. Hos SJ blev littera Isu. UWHJ köpte sina vagnar nya i Tyskland 1923, övriga vagnar levererades begagnade från Danmark 1938-39, där de gått som uthyrningsvagnar.

Huvudmått (obromsad/bromsad)
Löb: 6,60/7,30 m
Hjulbas: 3,5 m
Lastgräns: 20 ton
Lastytans längd 5,3 m
Bredd: 2,8 m
Vägghöjd 1,3 m
Golvyta: 14,9 m2
Rymd: 19,4 m3

De bästa modellerna i H0 av dessa vagnar är tillverkade av Märklin. UWHJ:s vagnar motsvaras av Märklin 46039, medan övriga vagnar endast finns i satser om 10, tex. Märklin 46045 och 46030. Fleischmann erbjuder en vagn av "Schwerin"-typ som är ganska lik (t.ex. nr 5211), men den har mindre hjulbas, annan bromshytt mm.

I N-skala finns det Fleischmann 8208 utan broms och 8212 med broms, och Minitrix 15046 utan broms.

Referenser:
Claes Mattison: "Schwerinvagnen - än en gång", i Modelltåg -95 (Ombyggnad från Fleischmanns Schwerinvagn)
"Modellspalten" i Järnvägsteknik 4/1958
http://www.mrw1.se/byggtips/byggtips9.htm (Märklins vagnar)
http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg6.pdf (Öppna godsvagnar hos GDG)
Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956, Gävle, 2010, Trafikverkets museer s.134-135
Erik Sundström: "Vagnar vid BJ under 60 år" i Bergslagernas Järnvägar 1879-1979, 1979
Ritning Modellbahnfrokler


GDG vagnar Litt O

För att möta den kraftiga ökningen av trafik under andra världskriget, köpte GDG litt O vagnar från Tyskland. Vagnarna var helsvetsade och hade andra buffertbalkar i jämförelse med svenska vagnar.
Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare
BJ
3906-3922 broms
3923-3940
78184-78200
78151-78168


GDJ
3090-3099 broms
3190-3194 broms
3195-3206
78201-78210
78211-78215
78169-78180


SDJ
573-580 broms
614-620
78213-78223
78144-78150


I "Förteckning över rullande material" för GDG år 1946 hade vagnarna littera O(u). Huvudmått: Lastytans längd 10,8m, bred 2,8m, axelavstånd 7,0m. Vikt 9,3 ton utan, 10,3 ton med broms. Vägghöjd 0,8m.

Referenser:
Per-Olov Sundstöm: "GDJ godsvagn litt. O" i Skarvjärnet 10/1972.
http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg6.pdf (Öppna godsvagnar hos GDG)


Preussiska Statsbanorna litt Omk, senare DR litt O "Frankfurt", DB litt O 01

Perls modell av MTJ 543
Perls modell av MTJ 543

Dessa vagnar skiljer sig från de ovan beskrivna genom att många anskaffades redan från åren närmast efter sekelskiftet 1900, och genom att vara av en ren "Länderbahnmodell" snarare än en standardtyp. Vagnarna har kommit Sverige via vagnuthyrningsfirman Ludwig & Lange och Malmö-Genarps Järnväg.

Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare
KTJ
1000-1084
10498-10530
10480-10482b
Anskaffade 1902-3. 1000-1003, 1025-1031 med broms. Övertogs senare av MSJ. Svarta med tjärat trävirke.
Gebr. Hoffman, Breslau 1891
LTJ
231-265
39966-39996 10179b,10180b
251-265 anskaffade 1902, 231-250 anskaffade 1909. 263-265 med broms. Rödbruna.
Gebr. Hoffman, Breslau 1898
SOEJ
128-129

129 med broms. Inköpta 1904.
Gebr. Hoffman, Breslau 1895
MYJ
1135-1154
10331-10344, 10438b,10440b
1152-1154 med broms. Inköpta 1905. Rödbruna.

MSJ
576-600
10490-10497
10477-10479b
578, 584, 587, 588, 590,594, 599 och 600 med broms. Inköpta 1909. Svarta med tjärat trävirke.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
HRRJ
116-125

Inköpta 1919-20, Svarta.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
Werkspoor, Amsterdam 1896
MTJ
536-560, 562-575

Tillhörde Trelleborgs sockerbruk. 542, 543, 546, 551, 552, 553, 556 och 557 med broms. Troligen inköpta 1920. Svarta med tjärat trävirke.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
Werkspoor, Amsterdam 1898
UGJ
130-144

143-144 med broms. Inköpta 1920. Rödbruna.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
Werkspoor, Amsterdam 1898
MGJ
201-210

206 med broms. Inköpta 1904. Rödbruna. Nr 130-200 användes för vagnar som tillfälligt ägdes av MGJ när affärer förmedlades.
Gebr. Hoffman, Breslau 1891
MLJ
3050-3079

MLJ gjorde också omfattande vagnsaffärer.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
OFWJ
1831-1842

Köpta 1929 från MLJ. Senare TGOJ 4104-4115, ombyggda till Ns 1933.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
Efter förstatligande fick vagnar i bättre skick litt Isu, medan sämre vagnar tilldelades Imu, utan SJ-nummer.
Huvudmått:
Längd
Bredd
Hjulbas
Vägghöjd
1880-tal utom broms
7,4
2,6
4,0
0,9
med broms
8,1
2,6
4,0
0,9
1890-tal utom broms
7,25
2,9
4,0
1,0
med broms
7,93
2,9
4,0
1,0

Huvudmått för 1890-talsvagnarna (obromsad/bromsad)
Löb: 8,10/8,80 m
Hjulbas: 4,0 m
Lastgräns: 15 ton
Lastytans längd: 6,72 m
Bredd: 2,73 m
Vägghöjd 1,0 m
Golvyta: 18,4 m2
Rymd: 18,4 m3

Någon storseriemodell av dessa vagnar är inte känd, men i H0 har Perl tagit fram en mässingsbyggsats, nr 139.

Referenser:
Erik Sundström: "Tyskbyggda 1890-talsvagnar i Sverige", i Tåg 3/1982
Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956, Gävle, 2010, Trafikverkets museer s.128
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016
Ritning Modellbahnfrokler


Preussiska statsbanornas treaxliga personvagnar

external image P5240374.JPG
Under första världskriget skaffade Preussiska statsbanorna treaxliga personvagnar för militärtågen. Efter kriget drabbades Tyskland av en stor ekonomisk kris och kraftig inflation, därför såldes mycket material för att skaffa pengar. Svenska privatbanor köpte billigt omkring 60 stycken av dessa vagnar. De flesta av dessa vagnar var oinredda. Inredningen utfördes i banornas egna verkstäder och vagnarna blev litt BC, C, CD, CF eller F.

Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare
BAJ
406, 407
EC3c 9164, 9085
Nr. 406 blev tvåaxlig 1923 när den byggdes om till sjukvagn. Den var placerad vid Borås C från till 1940, då den togs i bruk som resgodsvagn. När den kom till SJ ägo blev den EF1 8746 men 1941 blev den omnumrerad.
v.d. Zypen & Charlier
BJ
C3a 166-180
C3c 4289-4303
Olivgrå med märkning i guldfärg med ljusblå skuggning. Ombyggd 1936-38 till tvåaxliga med nya fjädernävar, fönsterna utbytta till lyftfönster, och furupanel.
v.d. Zypen & Charlier
GDJ
CD3 2440, 2441
C3 2442-2449
Slopades
C3a 4304-4311
Mellan 1941-1942 ombygges vagnarna som på BJ.
v.d. Zypen & Charlier
HHJ
590, 591
EC3c 9022, 9023
Ormbyggdes till tvåaxlig 1935 och fick ny fönsterindelning med fem stora och två små vikfönster.
v.d. Zypen & Charlier
HNJ
CF4a 41-43
CF4b 44-47
C4 48-50
CF4 3906, 3907
C3c 3888-3893
Röd med mörkgrå lister(?).Nr. 43 blev ÅmÅJ 31, sedan DJ 32 och omnumrerades till 459. Vid det tillfället blev den ombyggd som BJ vagnar. Vid SJ blev den CFI 4335. 1924 blev nr.50 tvåaxlig och 1930-1931 blev även 45-49 ombyggda på samma sätt. Nr. 45-47 fick vikfönster och axelavståndet ökades till 8 m. År 1939 blev Nr 41 tjänstevagn litt. Q4. Samma år fick 42 och 44 nya vikfönster.
v.d. Zypen & Charlier
L&HJ
C4 626,627
EC3c 9039-9040

v.d. Zypen & Charlier
LyJ
6,7
EC3a 9019, EC3c 9020
År 1932 ormbyggdes nr 7 till tvåaxlig. Bägge fick vikfönster. Efter förstatligandet skickades vagnarna till Skåne och märktes HHJ 543,544
v.d. Zypen & Charlier
MYJ
C4 312-317
EC3c 9187-9192
Fönstren delning bytts till ett litet och sex stora vikfönster.
v.d. Zypen & Charlier
UWHJ
C 35
F 40-44
Slopad
EF1 8670-8674
Nr 35 tvåaxlig från början. Nr 40-44 fick de två mittre fönstren ersatta av en infälld skjutdörr. Under 1930-talet ändrades fönsterindelning och vagnarna fick lodrät furupanel. På vissa vagnar ersattes dörren med utanpåliggande skjutdörr, men på andra med dubbla utåtgående svängdörrar. Mittenaxeln togs bort av SJ som också byggde för den ena plattformen.
v.d. Zypen & Charlier
OFWJ
F3 266-267

Vagnarna ormbyggdes till tvåaxliga med träpanel i slutet av 1920-talet. Omnumrerades 1931 till TGOJ 180,181 och 1946 till 148,149
v.d. Zypen & Charlier
ÖKJ
CF 42,43

Mellan 1928-1930 blev vagnarna ombyggda till tvåaxliga med träpanel och omlitterade till F3. Omnumrerades 1931 till TGOJ 182, 183 och 1946 till 150,151
v.d. Zypen & Charlier
Huvudmått vid inköp: Korglängd 9,8m, bred 2,9m, axelavstånd 3,5m+3,5m.

I H0 kan man använda Fleischmann 5062, som dock är ca 7 mm för kort. Det beror på att Fleischmannvagnen är en modell av en förkrigsvariant som inte inte var anpassad för bårar. Perl har haft en exakt modell, nr 016, samt några moderniserade varianter, nr 084, 085 och 100. En lämplig modell i skala N är Fleischmann 8072. Nmodell har dekaler för BJ C3b: 20033.

Referenser:
Erik Sundström: "Treaxliga personvagnar av tysk tillverkning" i Tåg 6/77 (Ritning på chassi, BJ C3b, HNJ CF4b och OFWJ F3.)

Andra artiklar om godsvagnar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Länkar

http://www.modellbahnfrokler.net/grundlagen/gueterwagenuebersicht-db3.html (Tabeller över tyska godsvagnsmodeller från epok III)
http://de.wikipedia.org/wiki/Normalien_(Eisenbahn) (S.k. "normalvagnar" från länderbahnperioden, epok I. På tyska)