Skala 0

Skala 0 avser ett antal modelljärnvägsskalor mellan 1/43,5 och 1/48, i regel med 32 mm spårvidd (för normalspår). Brittisk skala 0 avser 1/43,5, en skala som kommer av att en fot blir 7 mm. Europeisk skala 0 är 1/45. Amerikansk skala 0 är 1/48, vilket kommer av att en fot minskas ned till en kvarts tum. För normalspår i dessa skalor används i regel 32 mm spårvidd, vilket egentligen är korrekt för 1/45. I skala 0 förekommer både tvåräls (2R) och treräls (3R), det senare främst på den amerikanska marknaden.

Det finns också smalspår i skala 0, den vanligaste är 0e/0n30/016,5, d.v.s. 0-skala på H0-spårvidd. 0n3 och 0m är också relativt vanliga.

Utbud

Flexräls finns från Peco, Atlas och Micro Engineering, växlar finns från Peco och Atlas. Spår för tre-räls finns från Bachmann och Lionel.

Brittisk skala 0 (1/43,5) regleras i praktiken av Gauge 0 Guild, de har standarder för både grövre och finare hjul och spår (Se spårstandarder). Heljan tillverkar färdigmodeller i storserieformat. Dapol har inlett tillverkning av ånglok och några godsvagnar. Dessutom finns ett stort utbud av småserietillverkare.

Europeisk skala 0 (1/45) regleras av MOROP i NEM-normen. Lenz och Brawa tillhandahåller storseriemodeller (med relativt begränsade sortiment) med tyska förebilder.

Amerikansk skala 0 (1/48) regleras av NMRA (tvåräls) och (treräls). Atlas, Lionel, MTH och Bachmann har produkter i storserieformat.

Förutom dessa storserietillverkare finns det många småserietillverkare på dessa marknader som tillverkar färdigmodeller i mässing och byggsatser av olika materiel.

I Sverige är inte skala 0 så stort, det är främst MJ-klubbarna GMJS och Lundarallarna som arbetar i skalan. Det har funnits någon byggsats av rullande materiel (en O-vagn), men det mesta måste scratchbyggas.

Det finns rikligt med vägfordon i skala 0, främst för att skalan är den vanligaste för "vanliga leksaksbilar" och för samlare av bilmodeller.

Moduler

FREMO har två modulstandarder i skala 0, en för Europeiska banor och en för Amerikanska banor.

Historik

Skala 0 introducerades runt 1900 som ett budgetalternativ till de större skalorna 1, 2, och 3. Inledningsvis var skalan främst avsedd för leksaksmarknaden, men skalan blev snart också den vanligaste för hobbyutövare som byggde fordon själva. Skala 0 hade sin storhetstid fram till trettiotalet, efter det har skala H0 (och 00) blivit de dominanta skalorna. Tidigt på sjuttiotalet introducerade Lima modeller i skala 0, med både brittiska och kontinentaleuropeiska förebilder.

Wiki-artiklar om skalor

Skalor för normalspår

Länkar

GMJS

Lundarallarna

Lima 0 gauge

Källor

Iain Rice: Railway Modeling the Realistic Way, Haynes Publishing 2007.

Walthers

Heljan

Dapol