1947 leverade Kalmar verkstad en smalspårig lokomotor till SRJ som där fick nr 1. 1948 levererades 3 likadana lokomotorer, 1 till Uddeholmsbolaget och 2 till GJ. GJ's lokomotorer levererades först efter att GJ hade förstatligats, och fick direkt littera Z4p av SJ. Samtliga var byggda för 891 mm spårvidd. Lokomotorerna hade en D802 dieselmotor från Scania och en DF 1,0 dieselhydraulisk växellåda från Atlas Diesel.

När SJ beställde smalspåriga lokomotorer från Kalmar verkstad utgick man från konstruktionen för SRJ, men förlängde lokomotorn något för att ge den bättre gångegenskaper. 1950 levererades en första serie om 7 lokomotorer, 4 Z4t för 1067 mm spårvidd och 3 Z4p för 891 mm spårvidd. Serie 2 levererades 1950-51 och bestod 11 Z4p till SJ, dessutom levererades 3 likadana lokomotorer till Böksholms bruk, Fiskeby och NKlJ. Serie 3 levererades 1952-53 och bestod av 4 Z4t och 19 Z4p.

Serie 4 levererades 1956 och hade samma maskinella utrustning som tidigare Z4p, men gavs ett nytt utseende med mer rundade former och större fönster, känd som "Z4p sport". Dessa fick dessutom utrustning för multipeldrift. Serie 4 bestod av 15 Z4p, dessutom levererades en likadan lokomotor till NKlJ, dock utan multipelutrustning.

Z4p/t användes för rangering, godståg och blandade tåg. Vissa Z4p/t i serie 1-3 har också försetts med multipelutrustning. I början på 1960-talet byggdes 7 Z4p om till 1093 mm spårvidd för tjänstgöring på linjen Köping-Riddarhyttan och gavs nytt littera Z4tu. Z4tu byggdes åter om till Z4p och Z4t efter trafikens upphörande, två av dem såldes till NKlJ. Z4p/t försvann från SJ i takt med att SJ lade ner sina smalspåriga järnvägar. De sista Z4p tjänstgjorde på Roslagsbanan och slopades först 2015. Ett trettiotal Z4p är bevarade på olika museibanor.

Huvuddimensioner SRJ 1/Z4p

Löb: 5,8/6,4 m
Hjulbas: 2,4/2,7 m
Tjänstevikt: 14 ton
Effekt: 120 kW
Sth: 40 km/h
Broms: tryckluft
Typ: dieselhydraulisk
Axelföljd: B
Tre Z4t i Karlshamn 1974. Foto Stig Mohlin.
Tre Z4t i Karlshamn 1974. Foto Stig Mohlin.

Litt Z4p/t i modell

Skala 1/87 (H0e, H0n3, H0m)

1977 lanserade Hobby-Teknik en etsplåt till Z4p ur serie 1-3, katalognummer E19.

1987 kom Erik Walde med etsplåt till en Z4p serie 1-3.

2003 lanserade Dekaler & etsat/Kai Nilsson en Z4p "sport" som byggsats i etsad mässing komplett med underrede.

2006 lanserade Rimbo Grande en Z4p ur serie 1-3 i som byggsats i etsad mässing komplett med underrede.

Skala 1/45 (0e, 0n3)

Erik Walde har producerat en etsplåt till Z4p ur serie 1-3.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Anders Johansson: "Lokomotor litt Z4p provbyggd" i Smalspårigt 89/2004 (Recension av Dekaler och etsats Z4p)
Björn Dahlström: "Rimbo Grandes Z4p i H0" i Smalspårigt 97/2006 (Recension)
Järnväg.net Z4p