Denna sida utgör portalsida för artiklar om SJ:s normalspåriga godsvagnar. SJ har bytt litterering av godsvagnar vid några tillfällen, i denna sammanställning följs dels det litterasystem som gällde 1922-1967, dels UIC-systemet som gällt från 1967. Vagnsdata som inte återfinns här kan hittas bland länkarna längst ned på sidan.

Godsvagnsbeskrivningarna syftar för det första till att sprida kunskaper bland modellbyggare om vilka godsvagnar som gått på svenska spår och när, för det andra till att ge en uppfattning av vilka modeller som funnits och kanske kan hittas begagnat om inte annat, och för det tredje till att ge underlag för att fylla i vagnskort för vagnslasttrafik. Urvalet av godsvagnar är inte komplett, utan syftar inledningsvis till att täcka in de vanligaste typerna. Fyll gärna på med egna beskrivningar om du tycker något fattas!

Datatabellerna är gjorda så noggrant som källorna medger, men alla förändringar som skett genom åren går inte att få med. Vagnar byggdes om över tiden, t.ex. vad avser bromsutrustning mm. Vidare har vagnar blivit både upp- och nedklassade i kapacitet utan ombyggnad, speciellt vad gäller lastgräns och största tillåtna hastighet. Datatabellerna är uppställda efter Tobias Mayers websida för vagnskort.

En översikt över svensk järnvägshistoria finns här.

SJ nationella litterasystem 1924-1967
UIC-systemet fr.o.m. 1967
G - Slutna vagnar
G
Ge
Gre
Grf
Grh, Gru
Gs
Gsu "Kassel"
Gu "Dresden"
E - Lådvagnar - normal typ
E, El (f.d. Ia)
Eamo (f.d. Ibr)
H - Matvaruvagnar
H
He
Hs
Hu
F - Lådvagnar - specialtyp
Faoo, Faoo-x (f.d. Mb)
Fb, Fbl, Fb-u (f.d. Lu)
Fb-t, Fbd-t, Fbdk, Fbk (f.d. Lrg)
Fkkpp, Fkkpp-x (f.d. Kö)
Foo, Foo-x (f.d. Mas)
I - Lådvagnar
Ia
Ibr
Isu "Essen/Breslau"
Isu "Frankfurt"
Isu "Halle"
Isu "Nürnberg"
G - Slutna vagnar - med en dörröppning
Gbl (f.d. Grh)
Gbl, Gbls (f.d. G)
Gbl, Gbls (f.d. Gu)
Gbs (f.d. Gre)
Gkklos (f.d. G)
Gs (f.d. Ge)
K - Öppna vagnar med fasta sluttande väggar

H - Slutna vagnar - med öppningsbar vagnssida
Hbikks
Hbis
L - Träkolsvagnar
Lr, Lrg
Lu
I - Kylvagnar
Ibblps (f.d. Grf)
Ibblps-v
Ibcos (f.d. H)
Ibps, Ibblps-w (f.d. Hu)
Icmo (f.d. Hs)
Icps (f.d. He)
M - Malmvagnar
Mas
Mb
K - Flakvagnar med separata hjulaxlar - normal typ
Kbps
Kbs (f.d. Ore)
N - Öppna vagnar med stolpar och låga lämmar
Nsu
L - Flakvagnar med separata hjulaxlar - specialtyp
Lgjs
Lnps
NN - Öppna vagnar med stolpar utan lämmar
O - Kombinerade flat - och lådvagnar
O (f.d. Os)
Okm (f.d. Or)
Om (f.d. O)
Om, Oms (f.d. Ou)
Oms (f.d. Oe)
Os (f.d. Ore)
O - Öppna vagnar med järnstolpar och fällbara plåtlämmar
O
Ob
Obu
Oe
Or
Ore
Os
Osu
Ou
R - Flatvagnar med boggier
R (f.d. Ob)
Rs
Rs (f.d. Obu)
Q - Specialvagnar
Q12 (Christian Olsson)
Q14u
S - Flatvagnar med boggier
S - Specialvagnar
T - Vagnar med öppningsbart tak
Tbis (f.d. Teu)
T - Slutna vagnar med skjutbara väggar och tak
Teu
U - Specialvagnar
U, Uc, Ucs (f.d. Q14u)
Uad, Uadp (f.d. Mb)
Ud (f.d. Mas)
Udg, Udg-u (f.d. Kö)
Ugkkpp (f.d. Kö)
Uh (f.d. Q12)

Z - Cisternvagnar
Ze (f.d. Q12)

Andra artiklar om svenska godsvagnar

Tyska privatbanevagnar
GC Godsvagnar

Referenser

Christer Engström: "Det moderna godståget" i Modelltåg 95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994, s. 13 (Om godståg på 1980- och 90-talet)
Redaktionen: "Godsvagnsmärkning enligt SJ godsvagnar 1954" i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012
Redaktionen: "Godsvagnsmärkning enligt SJH 636.1 1971" i Modelljärnvägsmagasinet nr 9/2012

Länkar

Godsvagnar 1912
Särtryck 637 1961
SJ godsvagnar 1971
SJ godsvagnar 1983
SJ godsvagnar 1991
SJ godsvagnar 199x