1961 till 1971 levererades 485 vagnar litt. Teu med öppningsbara väggar och tak. Luckorna var av aluminium. Vagnarna leverades i typer 611, 651 och 691, där typ 611 hade något högre höjd än de följande. Littera efter UIC-reformen 1967 blev Tbis. Vagnarna var kvar i trafik inpå 1990-talet.

Huvuddimensioner (för 651&691)

Löb: 14,0 m
Hjulbas: 8,0 m
Lastgräns C: 25,5 ton
Längd: 12,76 m
Bredd: 2,67 m
Sidoväggarnas höjd: 2,23 m
Golvyta: 33,80 m2
Rymd: 74 m3
Sth:100 km/h
Broms: tryckluft.
Märkning: RIV
litt Teu.jpg
SJ Teu 38644 1961. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB11056

Littera Teu i modell

Skala H0

1987 släppte Märklin en modell av Tbis, märkt DOCOL Svenskt stål, katalognummer 4729

Roco har från 1999 givit ut ett antal Teu /Tbis i H0.
  • Art nr 46637 Teu i orginalutförande.
  • Art nr 46639 Tbis i SKF-Rullande Stålservice
  • Art nr 46639-1 Tbis i SKF-Rullande Stålservice 2
  • Art nr 46645 Tbis i DOCOL Svenskt stål
  • Art nr 46646 Tbis Blåmålad tjänstevagn Åmål
  • Art nr 46646-1 Tbis Blåmålad tjänstevagn Åmål /på väg till malmbanan.

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

Lars Olov Karlsson och Carl-Axel Alrenius: Statens Järnvägar 125 år, Örebro: Gullers International AB 1981.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983
SJ Godsvagnar 1991