Fr.o.m. 1953 skaffar SJ cementvagnar för trycklossning med littera Q14u. Den första serien om 125 vagnar har stående cylindriska behållare på 22 m3, serie 2 om 50 vagnar har sfäriska behållare 22,6 m3 och den tredje serien om 637 vagnar har större sfäriska behållare på 29,6 m3. TGOJ skaffade 1958-59 samma vagnstyp, de första 4 motsvarar SJ serie 1 och de följande 8 motsvarar SJ serie 3. Efter införandet av UIC-littera 1967 får vagnarna littera U, senare Uc och Ucs. Efter UIC-reformen övergick vagnarna till privatvagnar, men alltjämt registrerade vid SJ. Sth har höjts till 90 km/h och senare 100 km/h för Ucs. Privatvagnar ur serie 1 fanns i trafik inpå 1990-talet, ur serie 3 inpå 2010-talet.

Huvuddimensioner (vid leverans)


Serie 1
Serie 2
Serie 3
Löb (m)
8,90
8,84
9,44
Hjulbas (m)
5,50
5,50
6,10
Lastgräns C (ton)
25,0
26,5
28,5
Rymd (m3)
22,0
22,6
29,6
Sth (km/h)
70
70
70
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
Märkning
-
-
-
litt Q14u.jpg
SJ Q14u 100634 och SJ Q14u 100996, resp. serie 1 och 3. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB09473

litt Q14u 2.jpg
SJ 100854 Q14u, serie 2. Notera att denna vagn saknar broms. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB08886

Littera Q14u i Modell

Skala H0

1999-2001 introducerade Roco en serie modeller av Q14u och Uc. Katalognr 46864 litt. Q14u märkt Cementa, nr 46865 litt. Uc märkt Cementa, 46870 litt. Uc märkt Boliden, 46871 litt. Uc märkt Gullhögen, 46872 litt. Uc märkt Nordwaggon, 46876 litt. Ucs märkt Cementa, 46877 litt. Uc Icopal, 46878 litt. Uc märkt Kema Nord. 46864 motsvarar serie 2, övriga serie 3.

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

Erik Sundström: "Cementvagnar - Trycklossning" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 196-197
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar, Malmö: Stenvalls 2016
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
Särtryck 637
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983
SJ Godsvagnar 1991
SJ Godsvagnar
Specialvagnar på svenskt MJ-forum