Christian Olsson hade underhållit tankvagnar i en verkstad i Värtan sedan 1920-talet, när han 1940 fick svenskt patent på självbärande tankvagnar där tanken även var bärande del. Den typ av tankvagn tillverkades i olika versioner i stora antal under 40- och 50-talen. Christian Olsson tillverkade också fyraxliga tankvagnar, först med fyra fasta axlar och senare som boggivagnar. Inledningsvis gick många tankvagnar som hyresvagnar, märkta Christian Olsson eller AB Tankvagnar, senare var de flesta privatvagnar ägda av respektive brukare (och inregistrerade som privatvagnar vid SJ). Företaget flyttade 1947 till Falkenberg, och bytte namn till Interconsult 1963 och köptes upp av Kockums. Tvåaxliga tankvagnar hade littera Q12 vid leverans, vid UIC-övergången 1967 ändrat till litt. Uh, senare litt. Ze. Fyraxliga tankvagnar hade från början litt. Q12b vid leverans, och fick vid UIC-reformen litt Uah eller Uh.

Huvuddimensioner Tvåaxlig standardtyp

Löb: 9,0-9,5 m
Hjulbas: 5,0-5,5 m
Lastgräns C: 20-25 ton
Rymd: 23-28 m3
Broms: tryckluft.

SJ Q12 503090, OK, en standardvagn från 50-talet. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB09597
SJ Q12 503090, OK, en standardvagn från 50-talet. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB09597

SJ Uh i Värtan 1969, Mobil. Denna stämmer nära med Jecos modell. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB13767:04
SJ Uh i Värtan 1969, Mobil. Denna stämmer nära med Jecos modell. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB13767:04


Christian Olsson-vagnar i modell

Skala H0

2012 släppte Jeco en färdigmodell av Christian Olssons standardtankvagn i en sen version, som levererats med en mängd märkningar.

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

Erik Sundström: "Tankvagnar - Chr. Olsson" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 266-267
Redaktionen: "Tankvagn från Jeco synad" i Modelljärnvägsmagasinet nr 9/2012, s 6 (Recension)