Från 1959 skaffade SJ 200 öppna godsvagnar med stolpar och gavellämmar med litt. Obu. Vagnarna hade 13 rörstolpar per sida samt sex stolpar av I-profil på varje gavel. Sidostolparna kunde frigöras med en spak vid gaveln för snabblossning. Vid UIC-reformen 1967 fick vagnarna litt. Rs (typ 590). Senare byggdes 2 + 2 vagnar om till svängelvagnar littera Rs-w för transport av extra långa balkar (30 meter eller längre). Obu finns kvar hos Green Cargo, med littera Rs-i.
litt Obu.jpg
SJ Obu 97349. Källla Samlingsportalen Jvm.KBDB09762

Huvuddimensioner

Löb: 21,24 m
Avstånd boggicentra 14,20 m
Lastgräns C 48,5 ton
Längd: 20,0 m
Bredd: 2,80 m
Lämmarnas höjd: 0,90 m
Golvyta: 56,0 m2
Rymd: -
Sth: 100 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV (efter 1961)

Littera Obu i modell

Inga modeller av litt. Obu är kända

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar, GC godsvagnar

Referenser

Erik Sundström: "Boggivagnar - Nyare" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 238
SJ särtryck 637
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar
GC litt Rs