Mellan 1934 och 1947 skaffade SJ 225 öppna boggigodsvagnar med stolpar och fällbara lämmar. Vagnarna hade 12 rörstolpar per sida samt två rörstolpar på varje gavel. Sidostolparna kunde frigöras med en spak vid gaveln för snabblossning. Vagnarna var försedda med godsvagnsboggi m/34. Vid UIC-reformen 1967 fick vagnarna litt. R. Under 1960-talet togs sidolämmarna bort från flertalet vagnar, de med sidolämmar kvar fick littera R-t. Vagnarna gick i trafik till 1970-talet.

Huvuddimensioner

Löb: 21,30 m
Avstånd boggicentra 14,20 m
Lastgräns C 42,0 ton
Längd: 20,0 m
Bredd: 2,80 m
Lämmarnas höjd: 0,80 m
Golvyta: 56,0 m2
Rymd: 60 m3
Sth: 90 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV

litt Ob.jpg
SJ Ob 37218. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB03392

Littera Ob i Modell

Inga modeller av litt. Ob är kända

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

Erik Sundström: "Boggivagnar - Nyare" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 238
SJ särtryck 637
SJ Godsvagnar 1971