Efter flera misslyckade försök att få fram boggivagnar för trafiken på malmbanan beställde SJ 120 och LKAB 110 vagnar av litt Mb 1965. Dessa hade inledningsvis omfattande barnsjukdomar, så man valde att inte gå vidare med denna konstruktion. Vid övergången till UIC-littera 1967 fick dessa vagnar litt. Uad, senare ändrat till Faoo.

För att skapa en bättre lösning gjordes en omfattande omkonstruktion av Uad-typen 1967, som bland annat omfattade ny boggier och flera förenklingar. Vagnarnas korgar är lösa, och vilar endast med tyngdkraft på chassit. 1970 utvecklades dessutom en ny korg för dessa vagnar för pellets, som har lägre densitet än malmslig. Vagnarna gavs littera Uad för vagnar med korg för malmslig (med förstärkningsbalkar på utsidan) och Uadp för vagnar med pellets-korgen (med slät utsida). Littera har senare ändrats till Faoo och Faoo-x (utan att vagnarna märktes om). Efter misslyckade försök med malmvagnar från en sydafrikansk leverantör, beställdes en ny serie Uadp-vagnar 2005 i väntan på malmvagnar som klarar av ett axeltryck på 30 ton.

Uad och Uadp är byggda för ett största axeltryck på 25,2 ton, och fick bara gå fullt lastade mellan Kiruna och Narvik.

1993 tog LKAB över malmtrafiken från SJ genom järnvägsoperatören MTAB, vagnarna hade redan innan dess registrerats som LKAB privatvagnar hos SJ.

Huvuddimensioner (Uad/Uadp)

Löb: 8,40 m
Avstånd boggicentra: 5,20 m
Lastgräns C: 80 ton
Rymd: 34/40 m3
Sth: 50 km/h (60 km/h tom)
Broms: tryckluft (malmtågsbroms).
Märkning: -

SJ Mb 106759
SJ Mb 106759

Uadp-vagnar i Kiruna
Uadp-vagnar i Kiruna

Littera Mb/Uadp i modell

Skala H0

UGJ släppte 2000 modeller av Uadp, både i leveransskick och med påbyggnad för ökad volym. Dessa har senare sålts av Lokstallet.

Roco har gett ut Uad och Uadp-vagnar i modell, i flera serier.

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

Historiskt.nu
Karin Rosander m.fl. (red.): Järnvägen 150 år, Stockholm: Informationsförlaget 2005.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
Ola Bengtsson: "Rocos svenska malmvagnar - målning och malmlaster" i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012 (Uppgradering av Uad/Uadp).
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983