Fr.o.m. 1900 börjar SJ beställa svensktillverkade malmvagnar littera M2 för trafik på Malmbanan Narvik-Kiruna-Luleå. Vagnarna var treaxliga med bottentömning och hade tryckluftbroms system Westinghouse, av SJ benämnd malmtågsbroms. Inledningsvis byggs flera varianter i nitad stålkonstruktion i lite olika utföranden med modellår 1900 (75 st.), 1902 (450 st,) och 1903 års modell (255 st.). Vissa vagnar av 1903 års modell ägdes från början av LKAB. 1908 års modell byggdes så fram till 1931 i 2730 exemplar, fortfarande i nitad konstruktion. I 1922 års litterasystem fick M2-vagnarna littera Mas. Med 1950 års modell kom så malmvagnar i svetsad konstruktion med rundade hörn och lagergafflar i plåt. Denna tillverkades fram till 1953 i 1740 exemplar. En del äldre vagnar byggdes också om med svetsade skrov i liknande utförande.

74 av de äldsta vagnarna fick tryckluftbromsen borttagen på 1920-talet och kunde därmed gå i vanliga godståg på övriga SJ-nätet. En del av dessa försågs sedermera med förhöjda skrov för att bättre kunna transportera lättare gods än malm. De vagnar som inte byggts om togs ur trafik 1951, övriga med förhöjda skrov gick kvar till 1960-talet.

I samband med UIC-systemets införande 1967 tilldelades Mas-vagnar officiellt littera Ud, men märktes inte om. Senare tilldelades de littera Foo och Foo-x. De sista Foo-vagnarna gick i trafik på Malmbanan i januari 1985.

Huvuddimensioner (1908/1950)

Löb: 6,17 m
Hjulbas: 1,65+1,65 m
Lastgräns C: 34,0/42,0 ton
Rymd: 12/14 m3
Sth: 60 km/h
Broms: tryckluft (malmtågsbroms).
Märkning: -

SJ M2 23350 av 1908 års modell, källa Samlingsportalen Jvm.KAGB00046
SJ M2 23350 av 1908 års modell, källa Samlingsportalen Jvm.KAGB00046

SJ Mas 105406, 1950 år modell. Källa samlingsportalen Jvm.KBDB01825
SJ Mas 105406, 1950 år modell. Källa samlingsportalen Jvm.KBDB01825

Littera M2 i modell

Skala H0

1984 kommer Perl ut med en M2-vagn av 1908 års modell i etsad mässing med underrede i vitmetall, katalognummer M2-22571 och 020. 1992 kommer också 1902 års modell, nr 054.

1989 kommer UGJ ut med en M2-vagn av 1908 års modell i plastbyggsats, som också levereras med påbyggnader i olika höjd. 1993 kommer också 1950 års modell ut, med originalkorg och påbyggnad.

2013 släppte Märklin Mas-vagnar i 6-pack, av 1950 års modell.

2014 släppte Roco Mas-vagnar i 4-pack av 1908 års modell, med svetsat skrov.

2015 släppte NMJ Mas-vagnar i 4-pack, av 1908 års modell.

Skala N

2009 släppte MGP en etsad byggsats av en M2 av 1908 års modell

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

Erik Sundström: "Treaxliga malmvagnar - 1900-tal" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 175-177
Historiskt.nu
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
"Ritning: SJ litt. Mas 1950" i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013
Redaktionen: "Mas 1950 i H0" i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013 (Recension av Märklins vagnar)
Redaktionen: "Mas 1908 och '1952'" i Modelljärnvägsmagasinet nr 20/2015 (Recension av NMJ:s och Rocos vagnar)
Modellrallaren
SJ särtryck 637
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983