Fr.o.m. 1980-talet har SJ och Green Cargo skaffat godsvagnar littera Lnps för timmer och massaved. Samtliga Lnps är ombyggda från andra vagnstyper. Lnps har byggts i flera typer med små variationer i dimensionerna: 871, 891, 931, 053 med sex timmerbankar per vagn (för att kunna hantera ved i både 3-meters och 5-6 meters längd) och 872, 892, 932 med fyra timmerbankar per vagn (för 5-6 meters ved). Vagnstypen går fortfarande i trafik.

Huvuddimensioner


871
891
931
053
872
892
932
Löb (m)
13,54
13,86
13,86
14,30
13,54
13,86
13,54
Hjulbas (m)
8,80
9,00
9,00
9,00
8,80
9,00
8,80
Lastgräns C (ton)
29,5
28,5
28,5
28,5
30,0
29,0
30,0
Längd (m)
12,30
12,62
10,90
13,06
12,30
12,62
12,30
Bredd (m)
3,10
3,10
3,10
2,90
3,10
3,10
3,10
Sth (km/h)
100
100
100
100
100
100
100
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
Märkning
-
-
-
-
-
-
-
SJ Lnps 42-74-412 9 402-7 (Typ 891). Källa Samlingsportalen Jvm.KEAE03020
SJ Lnps 42-74-412 9 402-7 (Typ 891). Källa Samlingsportalen Jvm.KEAE03020

Littera Lnps i Modell

Skala H0

2001 släppte Modellproduktion en byggsats i etsad metall av en Lnps, katalognummer Lps 01.

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar, GC godsvagnar

Referenser

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
SJ Godsvagnar 1991
SJ Godsvagnar
GC litt Lnps 6 bankar, GC litt Lnps 4 bankar
Specialvagnar på Svenskt MJ-forum