1974-1980 leveraras 710 containervagnar litt. Lgjs. Samtliga vagnar är försedda långslagig stötdämpning. Lgjs typ 741 är 14,8 m över buffertarna, Lgjs typ 791 har samma längd men är förberedd för ett axeltryck på 22,5 ton. Lgjs 745 och 746 är 17,1 m över buffertarna samt också förberedda för ett axeltryck på 22,5 ton.

Lgjs 741 och 791 kan lasta följande containertyper:
l st 12 m ISO-container
l st 9 m ISO-container
2 st 6 m ISO-container
4 st 3 m ISO-container
l st s k Sea-Land 35'-container

Lgjs 745 och 746 kan lasta följande containertyper:
l st 12 m ISO-container
2 st 6 m ISO-container
2 st 7,15 m växel flak.
l st 12,5 m jumbocontainer
l st 14 m maxilåda

Lgjs 791 går i trafik inpå 1990-talet. Lgjs 745 och 746 får nytt littera Lgjns och finns kvar i Green Cargos's vagnpark.
litt Lgjs.jpg
SJ Lgjs 440 40 016-7, en Lgjs 741. Solna 1974. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB14693:01

Huvuddimensioner (741&791/745&746)

Löb: 14,80/17,10 m
Hjulbas: 8,00/10,00 m
Lastgräns C: 28,0 ton
Sth:100 km/h
Broms: tryckluft.
Märkning: -

Littera Lgjs i modell

Skala H0

1979 släpper Lima en containervagn Lgjs med katalognummer 2842. Vagnen släpps efterhand med olika containrar och katalognummer.

1984 släpper Märklin en containervagn Lgjs med katalognummer 4672. Vagnen släpps efter hand med olika containrar och katalognummer.

1986 släpper UGJ en contaiervagn Lgjs, vagnen kommer med olika containrar.

NMJ har en SJ Lgjs i produktion, med katalognummer som börjar på 611, med olika containrar. Vagnen finns även som Lgjns och Green Cargo.

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar, GC godsvagnar

Referenser

Lars Olov Karlsson och Carl-Axel Alrenius: Statens Järnvägar 125 år, Örebro: Gullers International AB 1981.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
SJ Godsvagnar 1983
SJ godsvagnar 1991
SJ Godsvagnar
GC litt Lgjns