1954-61 levereras bottentömningsvagnar littera Kö till SJ. 405 vagnar är öppna med volym 260 hl. Åtta av dessa byggs senare på för ökad volym. Ytterligare 150 vagnar levereas med tak och volym 300 hl. De öppna vagnarna används framför allt för kalktransporter, de slutna för spannmål och raps. Hällefors bruk beställer också fem vagnar. Dessa är täckta, men lägre än SJ:s för att klara transport på överföringsvagnar på HFJ. Efter UIC-reformen 1967 får vagnarna litt Udg, de med utökad volym blir Udg-u, De öppna vagnarna får senare littera ändrat till Fkkpp och Fkkpp-x, medan de slutna blir Ugkkpp. Vagnarna finns kvar inpå 1990-talet.

Huvuddimensioner (öppna/med tak)

Löb: 8,60 m
Hjulbas: 5,00 m
Lastgräns C: 23,0 ton
Rymd: 26/30 m3
Sth:80 km/h
Broms: tryckluft.
Märkning: -
litt Kö.jpg
SJ Kö 101072, en öppen vagn utan förhöjning. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB09865

SJ Kö 100733 med tak. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB07379
SJ Kö 100733 med tak. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB07379

Littera Kö i modell

Skala H0

HNJ verkstad har producerat en byggsats av en Kö i resinplast med etsade detaljer i mässing.

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

Erik Sundström: "Bulkvagnar - Självlossande" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 184-185
SJ särtryck 637
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983
SJ godsvagnar 1991