På slutet av 1950-talet skaffade SJ treaxliga lådvagnar, främst avsedda malmtrafik i Mellansverige. Vagnarna hade fällbara gavlar för tippning, samt portar i sidorna. Vagnarna byggdes i två varianter, en med luckor längs med sidorna (200 st.) och en utan (248 st.). Så småningom fick vissa vagnar en påbyggnad i trä för ökad lastvolym. Vid övergången till UIC-littera 1967 fick vagnar med luckor littera E och vagnar utan littera El. Vagnarna gick kvar i trafik inpå 1990-talet.

Huvuddimensioner

Löb: 10,0 m
Hjulbas 3,25+3,25 m
Lastgräns C 46,5 ton
Längd: 8,76 m
Bredd: 2,76 m
Väggarnas höjd: 1,50 m
Golvyta: 24,0 m2
Rymd: 36 m3
Sth: 70 (tom 90) km/h
Broms: tryckluft
Märkning: -
SJ Ia 103000 1958. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB07859
SJ Ia 103000 1958. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB07859

Littera Ia i Modell

Skala H0

1997 släppte Modellproduktion en byggsats i resinplast av både E och El, katalognummer E 01.

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
SJ särtryck 637
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983
SJ Godsvagnar 1991