I början på 1960-talet byggde SJ en ny kylvagn i 131 exemplar, litt. Hu. De första vagnarna byggdes om från litt Hr, men det blev så dyrt att det lönade sig att bygga nya vagnar. Vagnen var avsedd för kött och hade inga fasta köttkrokar, utan anslöts direkt till slakteriernas krokbanor. Vagnarna kyldes med is och kopplades med el vid kylning. Vid övergången till UIC-systemet 1967 fick vagnarna littera Ibps, 11 vagnar fick senare littera Ibblps-w då kylaggregaten togs bort. Vagnarna gick kvar i trafik inpå 1980-talet.

Huvuddimensioner (Ibps/Ibblps-w)

Löb: 12,24 m
Hjulbas: 7,50 m
Lastgräns C: 20,0/26,0 ton
Längd: 9,87/10,78 m
Bredd: 2,54 m
Sidoväggarnas höjd: 2,04/2,15 m
Golvyta: 25/27,5 m2
Rymd: 51/59 m3
Sth: 100 km/h
Broms: tryckluft.
Märkning: RIV

SJ Hu 64392 1962. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB12484:05
SJ Hu 64392 1962. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB12484:05


Littera Hu i modell

Inga modeller av litt Hu är kända

Länkar

Sammanställning över SJ godsvagnar

Referenser

SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983
Jens Dahlström, Bo Japlin & Thomas Tell: "Reklammålade svenska godsvagnar: Skara konserv" i Modelljärnvägsmagsinet nr 8/2011