1967 började SJ ta emot leveranser av en ny loktyp för alla sorters trafik, littera Rc. Med en ny styrteknik med s.k. tyristorer blev regleringen mera precis än med äldre tekniker. Fram till 1988 levererades 360 lok lok i 6 olika serier, Rc1 (20 st), Rc2 (100 st), Rc3 (10 st), Rc4 (130 st), Rc5 (60 st) samt Rc6 (40 st). Rc1 - Rc4 är i stort sätt lika till det yttre, medan Rc5 och Rc6 har större luftintag längs taket och andra vindrutor med metallinfattning. Rc3 och Rc6 hade utväxling för högre hastigheter, sth 160 km/h. Övriga Rc har sth 135 km/h. Vid leverans hade samtliga Rc ett orange färgschema med vit dekor. 1989 började SJ införa ett blått färgschema som efter hand målades på många lok. Samtliga Rc gick att multipelkoppla med varandra.

1977 levererades också 6 lok litt Rm för trafik på malmbanan. Dessa hade högre axeltryck, malmtågsbroms, automatkoppel och sth 100 km/h. Det synligaste visuella skillnaden mot Rc är tre spiralfjädrar vid varje boggisida (i st.f. två). På senare år har loken även tidvis tjänstgjort i södra Sverige. Samtliga lok överfördes till Green Cargo 2001, och står sedan 2014 avställda.

Rc1 avställdes i början på 1990-talet, men modifierades med större luftintag och försågs med radiostyrning för växling. Samtliga Rc1 överfördes till Green Cargo 2001 och de flesta gick i trafik tills 2013-14. Idag finns tre Rc1 (1009, 1014 och 1026) kvar i trafik hos TÅGAB.

Under 1990-talet byggdes 23 Rc2 om till Rc3 för högre sth. Samtliga Rc2 (inklusive de ombyggda) togs över av Green Cargo 2001. Mellan 2007 och 2014 byggde GC om återstående Rc2 och Rc3 med förbättrad arbetsmiljö, ny styrelektronik och nytt bromssystem till Rd2. Tågkompaniet och TGOJ trafik har också hyrt enstaka Rc2 vid tillfälle. 2014 köpte TÅGAB 5 Rc3-lok av SJ som senare växlats ned till Rc2.

Rc3 blev kvar hos SJ 2001 för snabb persontrafik. 2002 köpte GC några Rc3 för användning i posttåg, dessa har senare byggts om till Rd2. Kvarvarande Rc3 hos SJ målades svarta. Några Rc3 har gått hos SSRT, Trafikverket och SJ för uthyrning. 2014 sålde SJ sina sista Rc3 till Hector Rail, TÅGAB och Beacon Rail.

Rc4 gick över till GC 2001. 5 lok byggdes om för högre sth (160 km/h) för trafik med posttåg, och gavs litt Rc4P. En Rc4 såldes 2014 till Nordisk tågkraft och åtta till Nordic Re-finance.

Rc5 byggdes om till Rc6 1992-1995. Samtliga Rc6 blev kvar hos SJ 2001. 2001 fick 5 lok en mörkblå färgsättning för användning i BlueX-tåg som ersättare till X2. Två av dessa byggdes om för 180 km/h och fick littera Rc7. 14 lok har ägts av SSRT och sedan Trafikverket för uthyrning. From 2007 har alla SJ's Rc6 fått ett svart färgschema.

Huvuddimensioner Rc

Löb: 15,53 m
Avstånd boggicentrum: 7,7 m
Tjänstevikt: 80 ton
Effekt: 3600 kW
Sth: 135 km/h (Rc1, 2, 4, 5), 160 km/h (Rc3, 6)
Broms: tryckluft
Axelföljd: BoBo

SJ Rc2 1073 med CityExpress-tåg vid Göteborg. Källa samlingsportalen Jvm.KCAA00753
SJ Rc2 1073 med CityExpress-tåg vid Göteborg. Källa samlingsportalen Jvm.KCAA00753

Litt Rc i modell

Skala H0

1968 släppte Märklin sin modell av litt Rc med katalognummer 3043, individnummer Rc 1010 samt Rc och Rc1 1018, samtliga med orange målning. Senare släppte man katalognummer 3341 som Rc2 1056 och Rc3 1061 med blå målning, samt katalognummer 33411 som Rc3 1047 med blå målning och deltadekoder. Man har också släppt 8343 för likström, med samma dekor som 3043.

1973 släppte Fleischmann sin modell av litt Rc med katalognummer 4365, individnummer Rc2 1091 med orange målning.

1974 släppte Lima en modell av litt Rc, katalognummer 8052L som Rc2 1035 och Rc2 1106, med orange målning.

1984 släppte Roco sin första modell av Rc5, som senare förekommit i olika varianter (i stort sätt samtliga varianter har också funnits för AC) :
  • 44151(A) Rc5 1323, 1328, 1344, 1351 i orange målning.
  • 43927 Rc5 1323, 1328, 1344, 1351 i orange målning
  • 43521 Rc6 1422 i orange målning
  • 43629 Rc5 1324, 1327, 1337, 1353 samt Rc6 1428, samtliga i blå målning
  • 63570 Rc6 1323 i blå målning
  • 63570.1 Rc6 1338 i blå målning
  • 63571 Rc5 1383 i orange målning
  • 63571.1 Rc6 1388 i orange målning

2015 släppte Roco en ny modell av Rc2 och Rc4 i leveransutförande.

Skala N

Fleischmann producerar en Rc2 i skala N, katalognummer 7365.

Länkar

Lok

Referenser

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Rc1, Rc2, Rc3, Rc4, Rc5, Rc6, Rm
Svenska lok Rc
Svensk N-skalehistoria