När södra delen av Malmbanan (Kiruna-Luleå) skulle elektrifieras i början på 1920-talet behövdes flera malmtågslok. Den nya loken sattes in i det norra omloppet (Kiruna-Narvik), medan de äldre Oab-loken flyttades till det södra omloppet. Den första serien, litt Oe, hade mekanisk utrustning från Motala Verkstad och elektrisk utrustning av WASSEG (ett samarbete mellan Siemens och AEG). Serien omfattade 11 dubbellok, alltså 22 lokindivider, som levererades 1922-23. Loken hade teakklädd korg och koppelstångsdrift på tre drivaxlar från en blindaxel på varje lokhalva. Oe-loken levde upp till alla förväntningar på trafiken på Malmbanan. NSB anskaffade liknande lok för den norska delen av Malmbanan, med samma elutrustning från WASSEG, men med mekanisk del från Thune och Hamar, litt El3.

Fler lok behövdes, och till denna serie levererades elektrisk utrusning från ASEA och mekanisk utrustning från ASJ Falun. Dimensionerna var desamma som Oe-loken, men de vägde 1 ton mer och fick littera Of. Totalt byggdes 20 lok mellan 1924 och 1929.

1937-44 byggdes Oe-loken om med svensk elektrisk utrustning och andra förändringar för att bli mer lika Of-loken och fick nytt littera Of2. Vid ombyggnad försågs Of2 72/73 och 70/71 med stålkorg. Of2-loken användes mest på Malmbanan, men när malmtrafiken över Narvik minskade under andra världskriget så användes de även i godstrafik på norra stambanorna.

Of och Of2-loken barlastades efterhand för för högre dragkraft, upp till en tjänstevikt på 136,7 ton. 1955 byggdes 18 lok om till sex tredelade enheter med nytt littera Of3, för att bättre matcha dragkraftsprestanda hos nylevererade litt Dm. 1960 byggdes de tillbaka till tvådelade. De lok som under tiden gick kvar som tvådelade lok tilldelades samtliga litt Of2 1958, för att separera dem från de tredelade. När alltfler Dm levererades flyttades Of2 först till linjen Gällivare-Luleå, Efter 1963-64 blev de överflödiga där också, och stationerades i södra Sverige, bland annat i Ånge, Gävle och Sävenäs. Of2-loken avregistrerades 1963-71.

Huvuddimensioner Oe/Of


Oe
Of/Of2
Of3
Löb (m)
20,93
20.93
28,23
Axelavstånd (m)
16,6
16,6
23,90
Tjänstevikt (ton)
126,8
127,8-136,7
162
Effekt (kW)
2120
2120
3960
Sth (km/h)
60
60
75
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
Axelföljd
1'C+C1'
1'C+C1'
1'C+1'C+C1'
SJ Oe 57-59 i Kiruna på 1920-talet. Källa Samlingsportalen Jvm.KAGD00089
SJ Oe 57-59 i Kiruna på 1920-talet. Källa Samlingsportalen Jvm.KAGD00089

SJ Of2 56-57 på 1960-talet. Källa Samlingsportalen Jvm.KEAH00008.
SJ Of2 56-57 på 1960-talet. Källa Samlingsportalen Jvm.KEAH00008.

SJ Of3 82, 83, 84. Foto John Hylterskog, Samlingsportalen Jvm.KBDB09968
SJ Of3 82, 83, 84. Foto John Hylterskog, Samlingsportalen Jvm.KBDB09968

Litt Oe/Of i modell

Skala H0

Tyska Intermodell släppte en modell av en Of med stålkorg 1982, som färdigmodell baserad på ett Märklinunderrede. Loket fanns både för likström och växelström.

1997 släppte René Sjöstrand etsplåtar till olika versioner av Of och Of2, med såväl träkorg som stålkorg.

2017 aviserade One 87 småseriemodeller av alla varianter Oe/Of/Of2/Of3, som kunde beställas i individualiserat utförande.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
https://en.wikipedia.org/wiki/NSB_El_3
Svenska lok Oe
Svenska lok Of
Svenska lok Of3
Tabell över lokindividerna från One87