1948 års lokkommitté tillsattes för att utreda SJ:s framtida behov av dragkraft. Ett av loken som kommittén föreslog var ett nytt D-lok som skulle kunna balanseras om till 15 tons eller 17 tons axellast. Leveranser av Da-lok påbörjades under 1952, till 1960 levererades 93 lok i tre delserier. Serie 1 & 2 hade vanliga ekerhjul, medan serie 3 fick flänsade ekrar. Loken kom att få en nykonstruerad stålkorg med gummiinfattade fönster med rundade hörn, och bättre prestanda än D-loken. Da-loken var också multipelkörbara, maximalt tre lok. Valet av koppelstångsdrift kritiserades av ASEA, eftersom man ansåg att boggitekniken hade utvecklats så mycket att ett boggilok hade fungerat bättre.

Da-loken användes i alla slags tåg, utom expresståg. Mellan 1969 och 1981 förbättrades gångegenskaperna på samtliga Da-lok genom att ekerhjulen byttes ut mot gummifjädrade hjul, s.k. SAB-hjul. 1972-73 förbereddes samtliga lok för centralkoppel, som dock aldrig monterades. Vissa Da fick nya hytter utan frontdörrar efter kollisioner, övriga lok fick frontdörren igensatt och grindarna borttagna 1973. Övergångsbryggan behölls dock. Från 1986 sattes vänstra hyttdörren igen på samtliga lok, istället monterades en liten lucka mitt på sidorna för att kunna ta in verktyg i maskinrummet. Flertalet Da-lok avregistrerades 1989-92, några såldes därefter till Falköpings Terminal (senare Tågfrakt), MTAB, Tågkompaniet och Netrail. Idag finns Da endast kvar som museilok.

Huvuddimensioner Da

Löb: 13,0 m
Hjulbas: 9,40 m
Tjänstevikt: 75 ton
Effekt: 1840 kW
Sth: 100 km/h
Broms: tryckluft
Axelföljd: 1'C1'
SJ Da 792 1952 i leveransskick med vanliga ekerhjul. Källa Samlingsportalen Jvm.KAFP00064
SJ Da 792 1952 i leveransskick med vanliga ekerhjul. Källa Samlingsportalen Jvm.KAFP00064

SJ Da 819 i Borås 1988, med SAB-hjul, igensatt övergångsdörr och borttagen grind. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08874
SJ Da 819 i Borås 1988, med SAB-hjul, igensatt övergångsdörr och borttagen grind. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08874


Litt Da i modell

Skala H0

1957 kom Märklin med sin första Da, katalognummer 3018 och loknummer Da 884. Sedermera kom katalognummer 3030 med stegvis införda förbättringar, och dessutom katalognummer 3019 i grönt utförande. 2013 kom en uppdaterad modell av Da ut, med nya gjutformar och ny drivlina. 2015 kom också en ny grön version ut.
Märklin 3019 version 2 1958-1961. Foto: Mölle-Mats Eriksson
Märklin 3019 version 2 1958-1961. Foto: Mölle-Mats Eriksson


1957 kom också Fleischmann med en Da, katalognummer 1333 och loknummer Da 799. Denna har givits ut med olika färger på taket. 1971 kom katalognummer 4367 med vissa förbättringar.
Fleischmann 1333. Foto: Mölle-Mats Eriksson
Fleischmann 1333. Foto: Mölle-Mats Eriksson


1996 kom NMJ med en Da som småseriemodell i mässing, i tre utföranden, Da 790 i leveransförande, Da 886 i malmbaneversion och Da 941 i moderniserat utförande.

2008 leverade Roco en modell av litt. Da, som har funnits i märkningar för SJ (med både eker- och SAB-hjul), Tågkompaniet och Tågfrakt.

Skala N

Möllehems Gårdsproduktion har producerat en kåpa för modifiera Fleischmanns Du till en Da.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998
Frank Edgar: "SJ elektrolok littera Da", Modelljärnvägsmagasinet 31/2017 (Beskrivning, modeller och ritningar)
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Christer Engström: "NMJ litt Da", i Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Recension)
Järnväg net
Provkörning av Rocos Da-lok (Recension)