Inför elektrifieringen av stambanorna i södra Sverige beställde SJ 1923 ett allroundlok som skulle kunna användas för såväl godståg som persontåg. Konstruktionen var i mångt och mycket baserad på malmtågsloken litt Oe/Of. De första loken i en serie av 50 började levereras 1925. De var försedda med träkorg med teakpanel (i likhet med Oe/Of), och hade dörrar i gavlarna för passage till tåg. Godstågsloken (litt. Dg) och persontågsloken (litt. Ds) skilde sig endast åt i utväxlingen, och kunde relativt enkelt ändras om. Bägge typerna var märkta litt. D. Efterhand kom nya serier av loken att beställas. Fr.o.m. 1933 levererades loken med stålkorg, och fr.o.m. 1936 fick loken en starkare motor, främst avsedd för snälltågstjänst, och nytt litt Dk. Även dessa var märkta litt. D. Det sista loket littera D levererades till SJ 1943, då hade sammanlagt 321 lok levererats. 1948 tillkom ytterligare 12 lok littera D vid förstatliganden av BJ och DJ, med ett något annorlunda utförande.

Fr.o.m. 1952 började nya, starkare motorer sättas in i många D-lok, samma motor som i Da-loken. I och med detta fick de prestanda som började närma sig Da-lokens. De uppgraderade loken fick littera Du, sammanlagt byggdes 245 lok om på detta vis. 1967 började man så sätta in multipelkopplingsutrustning i Du-lok för att kunna dra tyngre godståg med två lok, dessa fick nytt littera Du2. Då sattes också gaveldörrarna igen. I och med ombyggnaden till Du fick man över Dk-motorer, som sattes in i Dg lok som gavs inofficiellt littera Dg1. Återstående Du, Dk och Dg-lok slopades under 1960- och 70-talen. De sista Du2 togs ur trafik under 1988.

Huvuddimensioner D


Dg
Ds
Dk
Du
Löb (m)
13,0
13,0
13,0
13,0
Axelavstånd (m)
8,4
8,4
8,4
8,4
Tjänstevikt (ton)
80,4
80,4
80,4
80,4
Effekt (kW)
1220
1220
1470
1840
Sth (km/h)
70
90
100
100
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
Axelföljd
1'C1'
1'C1'
1'C1'
1'C1'
SJ Dg 115
SJ Dg 115

SJ Dk 436 i början på 1960-talet, sannolikt i Läggesta. Fotograf Bo Gyllenberg, Samlingsportalen Jvm.KEAJ01127
SJ Dk 436 i början på 1960-talet, sannolikt i Läggesta. Fotograf Bo Gyllenberg, Samlingsportalen Jvm.KEAJ01127

Litt D i modell

Skala H0

1947 släppte TfA Hobbytjänst ett D-lok med stålkorg, i några olika varianter.

1970 släppte HobbyTeknik en estplåt av ett D-lok med stålkorg, katalognummer E9.

1976 släppte Ulf Nilsson lokkåpor i epoxiplast för ett D-lok med träkorg, inledningsvis för Fleischmanns Da-chassi, senare för Märklin.

1982 släppte Roland Ewerman en etsplåt till ett D-lok med stålkorg.

1983 släppte Emtepe HAB en D-lok med träkorg på Märklins underrede, både som färdigmodell och byggsats i mässing, katalognummer EM 1 B.

1984 släppte UGJ ett D-lok med stålkorg, och året efter även med träkorg. Dessa fanns både i DC och AC.

1985 släppte Märklin ett D-lok med träkorg, katalognummer 3170 och 3171, loknummer 101 och 109.

1997 släppte Jeco en modell av en SJ litt Du som färdigmodell. Korgen var etsad av DJH.

Jeco producerar färdigmodeller av littera Du med korg i plast, katalognummer DU-A210 - DU-A213, med nummer 433, 298, 540 och 297.

Brimalm har tillverkat färdigmodeller av litt. Du och Du2.

Skala N

Fleischmann har producerat en Du2 i skala N, katalognummer 7368.

Länkar

Lok

Referenser

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Järnväg.net
Svenska lok D(I)
Svenska lok D(II)
Ritning
Svensk N-skalehistoria