1908-1916 anskaffade SJ 46 tanklok litt. S för persontåg över medellånga avstånd. Loken hade två utvändiga cylindrar med Walschaerts slidstyrning och överhettning. De första 10 loken hade mindre ångpanna och mindre förråd än övriga lok i serien. Littera ändrades till Sa 1916 för att återgå till S 1942. Loken användes i stor utsträckning i lokaltrafik, bl.a. i Stockholmsområdet. På 1930-talet såldes många lok till enskilda järnvägar, såsom CHJ, UWHJ, MSJ och TGOJ. Loken fick litt. S3a på TGOJ. Av dessa sålda lok kom samtliga utom TGOJ-loken tillbaka vid järnvägsförstatliganden under 1940-talet, och ett av TGOJ-loken återköptes dessutom. Sista S-lok avställdes 1964 och loken slopades 1973.

Ett antal enskilda järnvägar bygge också lok med SJ's S-lok som förebild. HMJ erhöll ett lok 1919 med samma konstruktion som SJ litt S förutom att drivhjulen var mindre. Loket kom till SJ med HMJ förstatligande redan 1930 och fick litt. HVc, såldes 1933 för att åter komma tillbaka till SJ 1940. 1942 fick loket nytt litt. S3. Sista tjänstgöringen blev växling i Jönköping till 1958. Loket slopades 1969 och skrotades 1972.

GBJ och Ystadbanorna beställde sammanlagt 10 lok med samma grundkonstruktion som SJ litt S, men med vissa detaljskillnader i utförandet. GBJ's fyra lok såldes till BAJ 1937, och kom till SJ 1940 och fick litt. S4. Ystadbanornas sex lok kom till SJ 1941, dessa fick litt S6. 1947 slogs S4 ihop med S6 och alla blev litt. S6. De sista S6-loken användes i Skåne i början av 1960-talet. Loktypen slopades 1970.

1926 skaffade sig MSJ och MTJ sammanlagt fyra stycken lok som var en förstorad version av SJ S, med större drivhjul och sth 90 km/h. Till skillnad från SJ S hade loken Kraussboggier. Loken kom till SJ 1943 och fick då litt. S8. Loken gick i trafik på Åhusbanan och Blekinge kustbana fram till 1963, och slopades 1970.

Huvuddimensioner S

Löb: 11,8 m
Hjulbas: 8,4 m
Tjänstevikt: 60,0-62,7 ton
Dragkraft: 7,1-7,4 Mp
Sth: 80 km/h
Broms: tryckluft fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: 1C1
Kolförråd: 2,0-2,2 ton
Vattenförråd: 7,0-8,0 m3
external image SJ_S_941_1908.jpg
SJ S 1276 i Malmö på 60-talet. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08108
SJ S 1276 i Malmö på 60-talet. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08108

SJ S8 1648, tidigare MSJ 32. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07054
SJ S8 1648, tidigare MSJ 32. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07054

Litt S i modell

Skala H0

1951 släppte TfA Hobbytjänst en lokbyggsats i mässing av en litt. S

1971 släppte Hobby-Teknik en etsplåt av en litt. S, katalognummer E3.

1988 släppte Jan-Erik Nilsson en etsplåt av en litt. S.

1999 släppte Perl en byggsats i etsad mässing av en litt. S, avsedd för ett chassi från Fleischmann. Katalognummer 101. Byggsatsen fanns även i TGOJ version.

1999 släppte Märklin en färdigmodell av en litt. S, för såväl 3R som 2R (Trix). Loket levererades inledningsvis endast i presentsatser, men har också sålts separat.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Svenska lok S