1900-1920 anskaffade SJ 64 tanklok litt. N. Dessa var ursprungligen avsedda för växling av malmvagnar och påskjutning av malmtåg, men befanns vara lämpliga för tyngre växling över huvud taget. Loken byggdes som tvåcylindriga våtånglok med utvändiga cylindrar och Walschaerts slidstyrning. De först byggda loken fick separat ång- och sanddom, medan senare byggda lok fick en gemensam dom. Utförandet på kolförrådet varierade också mellan olika individer. 1922-32 byggdes 44 lok om med överhettning, och fick nytt littera Na. Återstående våtånglok litt. N slopades eller såldes till enskilda järnvägar 1925-37.

Lok litt Na skilde sig utseendemässigt från N genom att skorstenen flyttats framåt. Vissa Na såldes till enskilda järnvägar, och några såldes till Nederländerna. 1942 ändrades littera från Na till N (då inga våtånglok återstod). 1948 återkom 4 våtånglok av N-typ vid förstatligandet av GDJ, som byggdes om med överhettning. De sista N-loken slopades 1973.

1913-17 skaffade sig TGOJ-banorna fyra lok av samma typ som SJ N, som fördelades till ÖKJ, FLJ och OFWJ. 1927-29 köptes ytterligare fyra N-lok begagnade från SJ, som också fördelades till de tre TGOJ-banorna. TGOJ N-lok gick som våtånglok under hela sin aktiva tid. Samtliga lok omnumrerades till TGOJ-lok 1931 med nummer 81-88. Loken användes i malmvagnsväxling i Grängesberg och Oxelösund, samt vid en del banarbeten. TGOJ 88 såldes till SNJ 1943. Övriga lok avställdes 1953-62 och skrotades 1964-66.

Huvuddimensioner N/Na

Löb: 9,9 m
Hjulbas: 4,0 m
Tjänstevikt: 55,8/56,4 ton
Dragkraft: 9,0 Mp
Sth: 45 km/h
Broms: tryckluft fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: D
Kolförråd: 1,5 ton
Vattenförråd: 7,0 m3
external image SJ_N_635_1906.jpg
external image SJ_N_576_1969.jpg

Litt N i modell

Skala H0

1969 släppte Hobby-Teknik en etsplåt till en litt. N.

1987 släppte Jan-Erik Nilsson en etsplåt av en N.

1991 släppte Jeco en byggsats i vitmetall av litt. N, katalognummer J03 (tillverkad av DJH). Byggsatsen fanns både med två domer och en stor dom.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar, Malmö: Stenvalls 2016.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Bo Hansson: "Några ändringar på N", i Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994. (Ombyggnads- och detaljeringstips).
Svenska lok N