Med litt. Kd som grund beställde SJ ett nytt tanklok för växling och lokaltrafik, litt. Ke. 115 lok levererades mellan 1902 och 1915. Ke var en tankloksversion av Kd, ett våtånglok med två utvändiga cylindrar och invändig slidstyrning typ Allan. De första tio loken skilde sig från övriga genom ett mindre kolförråd. Fyra Ke byggdes också för enskilda järnvägar (HHJ och GDJ). Efterhand under 1920-talet byttes skorstenarna ut till sådana utan gnistsläckare.1924-1934 byggdes 54 av loken om med överhettare och gavs nytt littera Kh. Den synliga skillnaden mellan Kh och Ke är att Kh har längre sotskåp. Under 1920- och 30-talen såldes en del överflödiga Ke och Kh till enskilda järnvägar, de flesta av dessa återkom till SJ vid förstatliganden.

Ej ombyggda Ke slopades i stor utsträckning, men 1942 fanns alltjämt 6 Ke kvar som fick nytt litt K3. 1942-48 återkom ytterligare 6 K3 från olika enskilda järnvägar (HHJ, NOJ, GDJ), bland annat de 4 som byggts till enskilda järnvägar. Av dessa byggdes 9 om med överhettning till K4 1943-1953, men 3 K3 fanns kvar vid skrotning 1958 till 1964.

Kh fick nytt littera K4 1942. K4 gick allmänhet kvar i växlingstjänst inpå 1960-talet, de sista loken skrotades 1969.

Huvuddimensioner Ke/Kh

Löb: 8,95/9,10 m
Hjulbas: 3,70 m
Tjänstevikt: 40,3/40,8 ton
Dragkraft: 5,9 Mp
Sth: 60 km/h
Broms: tryckluft fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: C
Kolförråd: 1,2 ton
Vattenförråd: 4,0 m3
SJ Ke 724. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA08116
SJ Ke 724. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA08116

SJ K4 871 i Växjö 1947, ombyggd med tryckluftbroms och utökade förråd för vedeldning. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07725
SJ K4 871 i Växjö 1947, ombyggd med tryckluftbroms och utökade förråd för vedeldning. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07725

Litt Ke/Kh i modell

Skala H0

1983 släppte DJH en byggsats i vitmetall av litt. K4, katalognummer E111. Inledningsvis levererade loken med drivning, men denna togs bort i senare upplagor.

1990 släppte Jan-Erik Nilsson en etsplåt av en K4.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Hans-Johan Polanik: "SJ litt K4, en skön modell", i järnvägar! 3/83 (Recension av DJH:s byggsats)
Leif Persson: "Flexichassi till ånglok litt. Ke och Ka", i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan - Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000. (Om hur chassit till DJH:s Ke kan modifieras för bättre gångegenskaper).
Ke
Kh
K3
K4