Mellan 1890 och 1902 byggde SJ 139 godstågslok littera Kd, på grundval av tidigare tidigare lok Kb och Kc. Loken var konventionella våtånglok med två utvändiga cylindrar, invändig slidstyrning typ Allan, öppen hytt, ledskenegnistsläckare och plåtramar. Kd blev den vanligaste ånglokstypen på SJ. Lok som byggdes fr.o.m. 1896 fick en bredare hytt. Från början byggdes loken med två olika ångpannor, som inledningsvis särskildes med littera Kd1 och Kd2. 1902 slogs dessa littera ihop till Kd. Kd-loken hade tvåaxliga tendrar littera Kd, även om 26 av dem levererades med treaxliga tendrar byttes dessa snart ut mot tvåaxliga.

1921-28 försågs 53 av loken med överhettare och nytt littera Ka/Ka2. Den tydligaste synliga skillnaden mellan Kd och Ka var att sotskåpet förlängdes ett par decimeter vid ombyggnaden. Gnistsläckaren togs också bort. Vidare byggdes 1 lok om till torveldning, litt Kg, och 4 till tanklok med torvpulvereldning, litt Kf. Återstående ej ombyggda litt. Kd slopades 1923 till 1933.

Litt Ka fick nya treaxliga tendrar litt C på 20- och 30-talen. Loken började slopas i och med stambanornas elektrifiering under 1930-talet, 1942 fanns 25 lok kvar som tilldelades nytt littera K. 1947 försågs loken ånyo med nytt littera KA (där A inte ska tolkas som ett underlittera utan KA som ett nytt huvudlittera). De sista KA-loken gick i malmlastning i Luleå hamn den s.k. skopkransväxlingen, och slopades 1966.

Huvuddimensioner Kd/KA

Löb: 14,07/14,55 m
Hjulbas (lok och tender): 9,76/10,3 m
Tjänstevikt: 37,0+23,3/37,6+32,7 ton
Dragkraft: 5,9 Mp
Sth: 60 km/h
Broms: tryckluft fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: C-2/C-3
Kolförråd: 4,0/5,2 ton
Vattenförråd: 9,5/14,0 m3
SJ Kd 428 i Skövde 1902, en tidig Kd med smal hytt. Källa Samlingsportalen, Jvm.KABA00039
SJ Kd 428 i Skövde 1902, en tidig Kd med smal hytt. Källa Samlingsportalen, Jvm.KABA00039

SJ Kd 680 i Katrineholm 1907, ett lok med större hytt. Källa Samlingsportalen Jvm.KBFO00009
SJ Kd 680 i Katrineholm 1907, ett lok med större hytt. Källa Samlingsportalen Jvm.KBFO00009

SJ Ka 521 med överhettning och C-tender, i Uppsala 1937. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA05467
SJ Ka 521 med överhettning och C-tender, i Uppsala 1937. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA05467

Litt Kd/KA i modell

Skala H0

1986 släppte DJH en byggsats i vitmetall av en litt. Ka med överhettning och treaxlig tender, katalognummer E122.

2013-14 lät HNJ Verkstad tillverka en ny serie av litt. Ka hos DJH, som också såldes med en del etsade delar som tillsats. 2015 såldes också en sats för att konvertera loket till litt. Kd.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Leif Persson: "Flexichassi till ånglok litt. Ke och Ka", i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan - Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000. (Om hur chassit till DJH:s Ka kan modifieras för bättre gångegenskaper).
Litt Kd
Litt Ka
Litt KA