1914-18 tog SJ emot leveranser av 45 lokaltågslok litt. J. J-loket var ett tvåcylindrigt tanklok med överhettning, invändiga cylindrar och utvändig slidstyrning system Walschaert. Loken hade lågt axeltryck (11 ton), och var lika goda i spåret oavsett körriktning. Flera lok fick efterhand tankarna ombyggda för större volym. ÖSJ anskaffade också ett lok av samma typ, som övertogs av SJ 1944. Undre andra världskriget byggdes fyra lok om med pansarbeklädnad för att användas i Sveriges pansartåg i Övre Norrland. Loken användes för lätta persontåg i hela landet. Mot slutet av drifttiden tjänstgjorde många lok i Skåne och sista ordinarie trafik med J-lok var persontåg på Falsterbobanan 1965. Loken slopades 1961-71, ett lok såldes till Jularbo-Månsbo Järnväg.

Huvuddimensioner J

Löb: 11,9 m
Hjulbas: 8,96 m
Tjänstevikt: 62 ton
Dragkraft: 6,2 Mp
Sth: 75 km/h
Broms: tryckluft fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: 1C2'
Kolförråd: 4,0 ton
Vattenförråd: 10,0 m3
external image SJ_J_1393_1965.jpg

Litt J i modell

Skala H0

1990 kom Jan-Eric Nilsson med en etsplåt till en litt. J.

1998 kom VVA med en byggsats i etsad mässing till en litt. J.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Anders Linde: "Svenska lokmodeller. SJ littera J och K" i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016 (Beskrivning och modellbilder).
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.