Mellan 1907 och 1920 fick SJ leverans av 130 ånglok littera E, avsedda för person- och godstågstjänst i Norrland, samt tyngre godståg i södra Sverige. E-loken hade lågt axeltryck för trafik på linjer med svag överbyggnad. Loken hade högt pannläge, stavramar, sluten hytt, två invändiga cylindrar, Walschaerts slidstyrning och överhettning. E-loken levererades med treaxliga tendrar litt L, men vissa lok har också gått med boggitendrar litt. A. 1925-37 såldes 14 av loken till olika enskilda järnvägar (OKB, UWHJ och SSJ) i samband med elektrifieringar av stambanorna. Dessa återkom till SJ när järnvägarna förstatligades.

1935-51 byggdes 90 av E-loken med en främre löpaxel för att ge bättre gångegenskaper och högre hastighet, och nytt littera E2. Ombyggnaden genomfördes genom att ramen förlängdes och ångpannan flyttades fram.

E-loken blev långlivade hos SJ, de sista E och E2-loken gick kvar i trafik till 1972.

1917-1919 skaffade Kalmarbanorna tre lok av samma typ som SJ's E-lok, dessa var dock något tyngre. Loken kom till SJ 1942 och fick först litt. E, men med anledning av det högre axeltrycket fick de litt E5 från 1943. Loken avställdes på 1950-talet och slopades 1967 och 1970.

Huvuddimensioner E/E2

Löb: 16,65/17,65 m
Hjulbas (lok och tender): 11,80/13,85 m
Tjänstevikt: 50,0+33,6/57,5+33,6 ton
Dragkraft: 9,0 Mp
Sth: 65/70 km/h
Broms: vakuum, vissa även med malmtågsbroms. Tryckluft Kunze-Knorr fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: D-3/1'D-3
Kolförråd: 5,2 ton
Vattenförråd: 14,0 m3
SJ E 1453 vid leverans, från början försedd med Kunze-Knorrbroms. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08287
SJ E 1453 vid leverans, från början försedd med Kunze-Knorrbroms. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08287

SJ E2 1152. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07961
SJ E2 1152. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07961

Litt E/E2 i modell

Skala H0

1982 släppte DJH en byggsats i mässing och vitmetall av en litt. E (katalognummer E105), som följdes av en litt. E2 år 1983 (E128). Den första serien medförde motor och växellåda, senare serier levererades utan dessa.

2016 släppte NMJ modeller av E och E2 som färdiga småseriemodeller i mässing, bland annat E 1042 och 1089 samt E2 1046, 1122, 1180 och 904.

2017 släppte Jeco/Liliput ett E-lok som färdigmodell.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Hans-Johan Polanik: "E-lok från UGJ/DJH", i järnvägar! 1/1983 (Recension av DJH:s E-lok).
Jan Otterbeck: "SJ litt. E/E2 med drag under galoscherna", i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan - Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000. (Om hur chassit till DJH:s E/E2 kan modifieras för bättre gångegenskaper).
Litt E
Litt E2