Mellan 1907 och 1920 fick SJ leverans av 130 ånglok littera E, avsedda för person- och godstågstjänst i Norrland, samt tyngre godståg i södra Sverige. E-loken hade lågt axeltryck för trafik på linjer med svag överbyggnad. Loken hade högt pannläge, stavramar, sluten hytt, två invändiga cylindrar, Walschaerts slidstyrning och överhettning. E-loken levererades med treaxliga tendrar litt L, men vissa lok har också gått med boggitendrar litt. A. 1925-37 såldes 14 av loken till olika enskilda järnvägar (OKB, UWHJ och SSJ) i samband med elektrifieringar av stambanorna. Dessa återkom till SJ när järnvägarna förstatligades. 1942 tillkom dessutom tre ånglok från Kalmarbanorna, byggda med SJ litt E som förebild, men med vissa detaljskillnader. Dessa tilldelades därför ett eget littera E5 från 1943.

1935-51 byggdes 90 av E-loken med en främre löpaxel för att ge bättre gångegenskaper och högre hastighet, och nytt littera E2. Ombyggnaden genomfördes genom att ramen förlängdes och ångpannan flyttades fram.

E-loken blev långlivade hos SJ, de sista E och E2-loken gick kvar i trafik till 1972.

Huvuddimensioner E/E2

Löb: 16,65/17,65 m
Hjulbas (lok och tender): 11,80/13,85 m
Tjänstevikt: 50,0+33,6/57,5+33,6 ton
Dragkraft: 9,0 Mp
Sth: 65/70 km/h
Broms: vakuum, vissa även med malmtågsbroms. Tryckluft Kunze-Knorr fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: D-3/1'D-3
Kolförråd: 5,2 ton
Vattenförråd: 14,0 m3
SJ E 1453 vid leverans, från början försedd med Kunze-Knorrbroms. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08287
SJ E 1453 vid leverans, från början försedd med Kunze-Knorrbroms. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08287

SJ E2 1152. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07961
SJ E2 1152. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07961

Litt E/E2 i modell

Skala H0

1982 släppte DJH en byggsats i mässing och vitmetall av en litt. E (katalognummer E105), som följdes av en litt. E2 år 1983 (E128). Den första serien medförde motor och växellåda, senare serier levererades utan dessa.

2016 släppte NMJ modeller av E och E2 som färdiga småseriemodeller i mässing, bland annat E 1042 och 1089 samt E2 1046, 1122, 1180 och 904.

2017 aviserade JECO ett E-lok som färdigmodell.

Länkar

Lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Hans-Johan Polanik: "E-lok från UGJ/DJH", i järnvägar! 1/1983 (Recension av DJH:s E-lok).
Jan Otterbeck: "SJ litt. E/E2 med drag under galoscherna", i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan - Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000. (Om hur chassit till DJH:s E/E2 kan modifieras för bättre gångegenskaper).
Litt E
Litt E2