1892-1903 tog SJ emot 79 snälltågslok av littera Cc, utvecklade ur den tidigare varianten litt Cb. Cc fick större ångpanna och större tender, i övrigt hade loken samma mått. De 5 Cb-loken byggdes också om till Cc. De första Cc-loken skilde sig från övriga genom att ha en smalare hytt. Loken var tvåcylindriga våtånglok med utvändiga cylindrar och invändig slidstyrning typ Allan samt främre löpboggi. Ett av loken levererades istället på prov med kompounddrift system Gölsdorf. Loken användes från början för snälltåg på huvudlinjerna, men allt eftersom starkare snälltågslok levererades flyttades Cc-loken till sekundära linjer och mindre tåg. Fr.o.m. 1916 byggdes 48 lok om med överhettning och fick nytt littera Cd. 1917 byggdes dessutom 5 Cc-lok för torvpulvereldning. Cc-lok som inte byggts med överhettning om slopades 1922-1932.

Den synliga skillnaden mellan Cd och Cc var att Cd hade längre sotskåp och skorstenar utan ledskenegnistsläckare. 1933-37 såldes tre Cd-lok till SNJ och tre lok till VBHJ. Flertalet Cd-lok slopades 1930-36, 1942 fanns 16 lok kvar som fick nytt littera C, tre C-lok återkom dessutom till SJ när VBHJ förstatligades 1940. Den aktiva tjänsten för C-loken slutade omkring 1950, varvid loken avställdes. Det sista loket skrotades 1972.

Huvuddimensioner Cc/Cd

Löb: 15,3/15,4 m
Hjulbas (lok och tender): 12,1 m
Tjänstevikt: 41,1+30,3/42,9+30,3 ton
Dragkraft: 3,8 Mp
Sth: 90 km/h
Broms: vakuum. Tryckluft Kunze-Knorr fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: 2'B-3
Kolförråd: 5,2 ton
Vattenförråd: 24,0 m3
SJ C 618, Borås 1947. Samlingsportalen Jvm.KDAJ07606
SJ C 618, Borås 1947. Samlingsportalen Jvm.KDAJ07606

Litt C i modell

Skala H0

1996 presenterade Perl en byggsats i etsad mässing av en Cc, katalognummer 077 med separat tender 076. Det fanns också en separat sats med delar för att bygga om till en litt Cd.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Bo Japlin: "Hur ett K-lok blir ett C-lok" i Modelltåg -92. Byggtipsblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991 (ombyggnad av Ka till C)
Claes Mattison: "Min Cd-modell i H0-skala", i Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Bygge av Perls C-lok)
Claes Mattison: "Cd i färg", i Modelltåg -99 ...och i morgon är pappa stins. Stockholm: Allt om Hobby 1998 (Målning av Perls C-lok)
Svenska lok Cc