1856 började SJ anskaffa sin första loktyp för alla slags tåg, fram till 1873 levererades 45 lok. Loken var konstruerade av Beyer & Peacock i Manchester, men flera av dem byggdes på svenska verkstäder. Loken var enkla men välkonstruerade tvåcylindriga lok med utvändiga cylindrar och invändig slidstyrning typ Allan. Från början hade loken ingen hytt, medan senare byggde lok hade hytt. De äldsta loken fick också hytt med tiden. 1876 fick loken litt. B när SJ införde ett litterasystem för att tydligare skilja på olika loktyper. 19 av loken fick en ny, större, ångpanna 1882-1889, dess fick litt. Bb medan lok som ej modifierats fick litt. Ba. Loken slopades 1886-1909.

Huvuddimensioner Ba/Bb

Löb: 12,71 m
Hjulbas (lok och tender): 9,14 m
Tjänstevikt: 23,2+14,8/28,0+14,8 ton
Dragkraft: 2,6/3,0 Mp
Sth: 75 km/h
Broms: ?
Axelföljd: 1B-2
Kolförråd: 3,8 ton
Vattenförråd: 7,3 m3
external image SJ_B_12_1880.jpg
SJ i Ba 120 i Uppsala 1902. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07479.
SJ i Ba 120 i Uppsala 1902. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07479.

Litt B i modell

Skala H0

1995 släppte Jan-Erik Nilsson en etsplåt av en litt B.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Svenska lok B