1904-1908 skaffade SJ 47 lok litt. L för tyngre persontåg på stambanorna i norra Sverige. Loken utfördes som tvåcylindriga våtånglok med utvändiga cylindrar och Helmholtz slidstyrning samt Krauss löpboggi. De första loken hade öppen hytt och ledskenegnistsläckare, medan de sista fick sluten hytt och konventionell skorsten. 1910-22 byggdes loken om med överhettare, ett lok fick tillfälligt Anderbergs rökskåpsöverhettare och litt. La. Flera lok med öppen hytt fick dessa ombyggda till sluten, och några lok utrustades med stora rökskärmar i samband med vedeldning under andra världskriget.

Loken har tjänstgjort på flertalet linjer i Sverige. L-loken avställdes under 1950-talet och de sista loken slopades 1970.

Huvuddimensioner L (utan/med överhettning)

Löb: 16,19 m
Hjulbas (lok och tender): 12,84 m
Tjänstevikt: 45,8+32,7/46,2+32,7 ton
Dragkraft: 5,7/5,8 Mp
Sth: 75/80 km/h
Broms: vakuum, tryckluft från 1920-talet
Axelföljd: 1'C-3
Kolförråd: 5,2 ton
Vattenförråd: 14,0 m3
external image SJ_L_836_1944.jpg

Litt L i modell

Inga modeller av litt. L är kända.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Anders Linde: "Svenska lokmodeller. SJ Ka och L" i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016 (Beskrivning och bild på scratchbyggd modell).
Svenska lok L