Mellan 1874 och 1891 tog SJ emot 53 ånglok litt. D för persontåg. Borsig i Berlin stod för konstruktionen och byggde de första loken, medan senare leveranser kom från Nohab och Motala Verkstad. Loken var tvåcylindriga med utvändiga cylindrar och invändig slidstyrning typ Allan. 1886 fick loken litt. Da och 1890 delades loken upp i litt Da1 och Da2, beroende på detaljskillnader i ångpannans utförande. De tre sista loken som levererades 1891 hade en helt annorlunda ångpanna och fick litt. Db. Loken användes i persontåg och lätta godståg. Slopning skedde 1911-1925.

Huvuddimensioner Da/Db

Löb: 13,29 m
Hjulbas (lok och tender): 9,53 m
Tjänstevikt: 32,3+21,3/33,4+21,3 ton
Dragkraft: 3,6 Mp
Sth: 75 km/h
Broms: ?
Axelföljd: 1B-2
Kolförråd: 3,8 ton
Vattenförråd: 7,3 m3
external image SJ_D182_1874.jpg

Litt D i modell

Skala H0

1990 släppte Jan-Erik Nilsson en etsplåt av en Da.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Svenska lok litt D