Perlmodell - Namnet kommer av förnamn plus efternamnsinitial för Per Lindgren. Han startade firman 1972 och började tillverka svenska modeller i H0. Bengt Dahlberg blev delägare 1979 men lämnade företaget 1982 för att starta det egna företaget UGJ. Per Lindgren fortsatte produktionen av mässingmodeller, med förebilder från stora delar av Europa, såväl lok som vagnar och motorvagnar.

I slutet av 2007 upphörde aktiebolaget och övergick till hobbyverksamhet.

Källa: Jan-Erik Heikefelt (2001), sidan 86

Extern hemsida: www.perlmodell.se