Det finns byggsatser för de flesta delar till en modelljärnväg. De allra flesta byggnader säljs som byggsatser, liksom en del rullande material och en del vägfordon och landskapsdetaljer.

Byggsatser ger möjlighet till variation på modelljärnvägen, genom att erbjuda ett större utbud. För den som vill göra en konvertering kan det också vara lättare att utgå från en byggsats än en färdig modell, eftersom modellen inte behöver demonteras. Många ser dessutom bygget av byggsatser som en trivsam del av hobbyn. Däremot tar det förstås längre tid att få en byggsats klar än att ställa en färdig modell på anläggningen.

Vid bygge av byggsatser behöver man inte ta byggsatskonstruktörens design som given. Det är klokt att se byggsatsen som en utgångspunkt för en modell som byggaren styr över. Det kan vara värt att tänka att "nu ska jag bygga en modell av det och det loket, med den och den byggsatsen som utgångspunkt". På så sätt får man modeller som har en egen personlighet, även om man bygger en vanligt förekommande byggsate, och ligger närmare förebilden.

Idag finns det det ganska många alternativ på tekniker för byggsatser.

Tekniker för byggsatser

Styrenplast
Vitmetall
Etsade