Denna sida är tänkt som en vägledning för nybörjare på modelljärnvägar, genom att hjälpa till med att hitta de viktigaste artiklarna här på MJ-wiki. Tanken är att läsa artiklarna i den logiska följden "planera - bygga - köra".

De artiklar som saknas hoppas vi fylls på efter hand.

Planera

Börja att planera din modelljärnväg.
Fundera på hur du vill köra din modelljärnväg.
Fundera på vilken skala du vill köra. H0 och N är vanligast. Smalspår kan vara ett alternativ. Live Steam kan vara intressant för den som vill bygga ute.
Om du vill bygga en viss epok, kan det påverka planeringen.
Ett alternativ kan vara att bygga moduler.
Vi rekommenderar digital drift, men många modelljärnvägar är fortfarande analoga.

Bygga

Först behövs det ett ramverk.
Innan man lägger spår behövs det banunderbyggnad.
Sedan är det dags för spåret och växlar.
Det är snyggt med signaler.
Sedan är det dags att dra el.
Det behövs nästan alltid några hus till modelljärnvägen.
Sen behöver modelljärnvägen landskap också.

Köra

Introduktion till MJ-trafik
Man kan köra efter tidtabell och simulera vagnslasttrafik.
Ett sätt att köra är att titta på riktig trafik.
För trafiken behöver man välja koppel också.