Wikins innehållsförteckning


Systematiskt sökindex


Allmänt

Introduktion för nybörjare.
Skalor för normalspår: Skala 1, Skala 0, S, 00, H0, TT, N, Z
Skalor för smalspår: G, 1i, 0m, 0n3, 0-16.5 (m.fl), 0n2, Sm, Sn3, H0m, H0n3, H0e H09 H0n30 H0n2½, H0n2, H0i H0f H06,5, TTm, TTe, TTi, Nn3, Nm
Spårstandarder: Olika standarder för räls, växlar och hjul. Proto-standarder.
Analoga körströmssystem: DC, AC, 2R, 3R
Digitala system: DCC, DCC-signalen, Märklin Digital, FMZ, Selectrix. Återkoppling, LocoNet, Boostrar till Modulbanor
MJ-termer: Några olika begrepp inom MJ kontra förebild.
Live steam för riktig ångdrift.
Epoker; Svenska Järnvägsepoker - ett förslag

Att bygga modelljärnväg

Planera en modelljärnväg: Industrier i modell
Ramverk
Moduler
Rangerspel
El på modelljärnvägen: Lysdioder
Spår: Växlar, Växeldelar, Växelklot, Flexräls, Spåret som modell, Banunderbyggnad, Code
Signaler: Svenska signaler i modell, Signaler med charlieplexing, Svenska vägskydd
Landskap
Hus: Källor till modellmaterial
Faller Car System: Faller161772

Rullande materiel

Lok, Svenska lok
Rälsbussar, Motorvagnar: Y, Yo1, Y6, Y1
Vagnar, SJ godsvagnar, GC godsvagnar, Tyska Privatbanevagnar, Trepunktslagring, Vagnvikt
Koppel, OBK

Trafik

Introduktion till MJ-trafik
Metoder för kontroll av modelljärnvägar: Cab Control, Walk-Around Control, körkontroll, körhandtag
Säkerhetstjänst för MJ - Begrepp och funktioner för signaler, tågvägar m.m. Paragraf 100 och System F, metoder för trafik på trafiksvaga linjer. Ljudsignaler från tåg.
Tjänstetidtabell och tågordning
Grafisk tidtabell
Vagnslasttrafik: Industrier i modell

Tekniker och material

Byggtips
Metall
Lödning
Styrenplast
Sprutmålning
Källor till modellmaterial
Olika tekniker för byggsatser: Styrenplast, Resinplast, 3D-printade, Vitmetall, Etsad metall, Laserskurna, trä och kartong, gips

Tillverkare

Accurail - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Acme - Småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Ade - Småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Berliner-TT-bahnen - Nedlagd tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT.
Brawa - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i IIm, 0, H0, TT, N och Z.
Brekina - Tillverkare av fordonsmodeller i skala 1:87.
Electrotren - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i främst H0.
Faller - Tillverkare av modellandskapsmaterial i H0, TT, N och Z. Har även fungerande bilar i H0
Fleischmann - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, N och 0e.
Heljan - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 0, 00, och N
Herpa - Tillverkare av fordons- och flygplansmodeller i skalorna 1:50, 1:87, 1:160, 1:200, 1:400, 1:500 och 1:1000.
Liliput - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och H0e.
Modellproduktion - Svensk småserietillverkare i Gävle av modeller i skala N och H0
Märklin - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 1, samt z
Peco - Brittisk tillverkare av framför allt spår i många skalor.
Perl - Svensk småserietillverkare av lok, motorvagnar och vagnar samt av byggdetaljer för sådana, i H0.
Roco - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0e, TT, N samt tidigare i 0.
Roskopf - Nedlagd/uppköpt tillverkare av fordons-, flyg- och militärmodeller i skalorna 1:87 och 1:100.
Röwa - Nedlagd/uppköpt tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N.
SWB - Svensk MJ-förening som även gör (har gjort?) svenska modeller i H0.
Tillig Modellbahnen - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0m, H0e och TT.
Trix - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N .
UGJ - Svensk småserietillverkare av H0-modeller i plast, numera upphörd.
Vollmer - Tillverkare av modelllanskaps produkter i skala G, H0, N, samt Z
Wiking - Tillverkare av fordonsmodeller i skalorna 1:40, 1:87 och 1:160.
Zeuke & Wegwerth - Nedlagd tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT och H0m.

Länkar till övriga tillverkare - Länksida med många tillverkare
Maskindelar och teknologi - Om motorer, växellådor och drivenheter för MJ-bygge

Övrigt