Wikins innehållsförteckning


Systematiskt sökindex


Allmänt

Introduktion för nybörjare.
Skalor för normalspår: Skala 1, Skala 0, S, 00, H0, TT, N, Z
Skalor för smalspår: G, 1i, 0m, 0n3, 0-16.5 (m.fl), 0n2, Sm, Sn3, H0m, H0n3, H0e H09 H0n30 H0n2½, H0n2, H0i H0f H06,5, TTm, TTe, TTi, Nn3, Nm
Spårstandarder: Olika standarder för räls, växlar och hjul. Proto-standarder.
Analoga körströmssystem: DC, AC, 2R, 3R
Digitala system: DCC, DCC-signalen, Märklin Digital, FMZ, Selectrix. Återkoppling, LocoNet
MJ-termer: Några olika begrepp inom MJ kontra förebild.
Live steam för riktig ångdrift.
Epoker; Svenska Järnvägsepoker - ett förslag

Att bygga modelljärnväg

Planera en modelljärnväg
Ramverk
Moduler
El på modelljärnvägen
Spår: Växlar, Växeldelar, Växelklot, Flexräls, Spåret som modell, Banunderbyggnad, Code
Signaler: Svenska signaler i modell, Signaler med charlieplexing
Landskap
Hus: Källor till modellmaterial
Faller Car System

Rullande materiel

Lok, SJ litt Da
Vagnar, Tyska Privatbanevagnar, Trepunktslagring
Rälsbussar, Motorvagnar: Y, Yo1, Y6, Y1
Koppel

Trafik

Introduktion till MJ-trafik
Metoder för kontroll av modelljärnvägar: Cab Control, Walk-Around Control, körkontroll, körhandtag
Säkerhetstjänst för MJ - Begrepp och funktioner för signaler, tågvägar m.m. Paragraf 100 och System F, metoder för trafik på trafiksvaga linjer. Ljudsignaler från tåg.
Tjänstetidtabell och tågordning
Grafisk tidtabell
Rangerspel
Vagnslasttrafik

Tekniker och material

Byggtips
Metall
Lödning
Styrenplast
Sprutmålning
Källor till modellmaterial
Olika tekniker för byggsatser: Styrenplast, Resinplast, 3D-printade, Vitmetall, Etsad metall, Laserskurna, trä och kartong, gips

Tillverkare

Accurail - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Acme - Småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Ade - Småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Berliner-TT-bahnen - Nedlagd tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT.
Brawa - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i IIm, 0, H0, TT, N och Z.
Brekina - Tillverkare av fordonsmodeller i skala 1:87.
Electrotren - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i främst H0.
Faller - Tillverkare av modellandskapsmaterial i H0, TT, N och Z. Har även fungerande bilar i H0
Fleischmann - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, N och 0e.
Heljan - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 0, 00, och N
Herpa - Tillverkare av fordons- och flygplansmodeller i skalorna 1:50, 1:87, 1:160, 1:200, 1:400, 1:500 och 1:1000.
Liliput - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och H0e.
Modellproduktion - Svensk småserietillverkare i Gävle av modeller i skala N och H0
Märklin - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 1, samt z
Peco - Brittisk tillverkare av framför allt spår i många skalor.
Perl - Svensk småserietillverkare av lok, motorvagnar och vagnar samt av byggdetaljer för sådana, i H0.
Roco - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0e, TT, N samt tidigare i 0.
Roskopf - Nedlagd/uppköpt tillverkare av fordons-, flyg- och militärmodeller i skalorna 1:87 och 1:100.
Röwa - Nedlagd/uppköpt tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N.
SWB - Svensk MJ-förening som även gör (har gjort?) svenska modeller i H0.
Tillig Modellbahnen - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0m, H0e och TT.
Trix - Tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N .
UGJ - Svensk småserietillverkare av H0-modeller i plast, numera upphörd.
Vollmer - Tillverkare av modelllanskaps produkter i skala G, H0, N, samt Z
Wiking - Tillverkare av fordonsmodeller i skalorna 1:40, 1:87 och 1:160.
Zeuke & Wegwerth - Nedlagd tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT och H0m.

Länkar till övriga tillverkare - Länksida med många tillverkare
Maskindelar och teknologi - Om motorer, växellådor och drivenheter för MJ-bygge

Övrigt  • Alfabetiskt sökindex med tillagd kronologisk lista som kan utgöra grund för vidare arbete med att skapa en systematiserad järnvägshistorisk sammanställning. Listan kan flyttas till lämpligare placering om sådan finnes!!!