Fr.o.m. 1910 började de samarbetande banorna inom Trafikförvaltningen Göteborg-Stockholm-Gävle (GSG) anskaffa ett nytt snälltågslok av tenwheeler-typ, som gavs litt. H3. Loktypen hade förhållandevis lågt axeltryck, överhettning, och två invändiga cylindrar med slidstyrning av typ Walschaert eller Deeley. Sammanlagt byggdes 32 lok åt BJ, SWB, GDJ, SDJ (som alla ingick i GSG) och även HHJ. Dimensioner och utförande varierade något mellan de olika bolagen. SWB försåg så småningom sina lok med sluten hytt och stora rökskärmar.

De första loken kom till SJ i och med förstatligandet av HHJ 1942 och deras fyra lok fick litt. A4. När SWB's lok övertogs 1945 gavs deras åtta H3 SJ litt. A6, 1947 fick även loken från HHJ detta littera. 1948 övertogs ytterligare 19 lok med GDG-banorna, som också de fick litt. A6. Några lok byggdes om av SJ med sluten hytt och spetsiga sotskåpsluckor. Tre lok fick en större ombyggnad med höga gångbord, ny hytt och rökskärmar typ Witte 1953-54. A6-loken hade sin sista tjänstgöring i Dalarna 1963 och slopades 1973.

DJ skaffade tre H3-lok 1914-17 valde man en något större ångpanna samt att förse loken med vindklyvarhytt och spetsig sotskåpslucka. Ett lok såldes till HNJ och blev det första att förstatligas 1945. De övriga kom till SJ 1948. De före detta DJ-loken fick litt. A7. Två av loken försågs med rökskärmar typ Witte av SJ. Lokens sista tjänstgöring blev på f.d. HNJ och de avställdes i slutet av 1950-talet och slopades 1970.

När OKB skulle köpa nya snälltågslok utgick man från H3-typen, men man ville ha samma ångpanna och löpboggier som sina A-lok. Loken fick dessutom höga gångbord och sluten hytt. Sammantaget fick OKB's H3 ett från övriga H3 högst avvikande utseende. Två lok med detta utförande levererades 1928. Loken övertogs av SJ 1933 och fick litt. OKa, 1942 ändrat till A3. Loken var genom sin höjd begränsade i sitt användningsområde och de tjänstgjorde på Bohusbanan, i Dalarna och i Småland. De avställdes i början på 1960-talet och slopades 1970.

Kalmarbanorna skaffade två nya snälltågslok 1930 varvid man utgick från OKB's H3-lok, men man försåg loken med en något mindre ångpanna och en något annorlunda tender. Vid förstatligandet 1942 fick loken först litt. A4, vilket ändrades till A5 1943. Loken tjänstgjorde till 1962, den sista tiden i Dalarna, och slopades 1970.

Huvuddimensioner H3

Löb: 17,41 m
Hjulbas (lok och tender): 14,1 m
Tjänstevikt: 56,8-59,6+34,8-36,9 ton
Dragkraft: 7,5 Mp
Sth: 90 km/h
Broms: vakuum. Tryckluft Kunze-Knorr fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: 2'C-3
Kolförråd: 4,7-5,9 ton
Vattenförråd: 13,8-14,5 m3
SJ A6 1793, f.d. BJ H3 60. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ03419
SJ A6 1793, f.d. BJ H3 60. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ03419

SJ A6 1690 i Falun, f.d. SWB H3 59. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ04004
SJ A6 1690 i Falun, f.d. SWB H3 59. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ04004

SJ A7 1749, f.d. DJ H3 9, i Halmstad 1949. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA02557
SJ A7 1749, f.d. DJ H3 9, i Halmstad 1949. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA02557

SJ A3 1510, f.d. OKB, i Kalmar 1950. Foto Henrik Snell, Samlingsportalen Jvm.KBIA04558
SJ A3 1510, f.d. OKB, i Kalmar 1950. Foto Henrik Snell, Samlingsportalen Jvm.KBIA04558

SJ A5 1545, f.d. KJ 17. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08329
SJ A5 1545, f.d. KJ 17. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08329

Litt H3 i modell

Skala H0

1980 släppte Cewe import en byggsats av en litt. H3/SJ A6 som byggsats avsedd för ett underrede från Liliput.

1989 släppte Emtepe en byggsats i etsad mässing av en OKB H3/SJ A3, katalognummer EM 3 B

SMJ har en byggsats i etsad mässing av en H3/SJ A6 som anpassas för de olika varianter som byggdes. SMJ har också haft en byggsats av DJ H3/SJ A7.

Länkar

Lok
Svenska lok

Referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13), Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.