DC

DC står för Direct Current, dvs likström. Motsats till AC (växelström).

De flesta modelljärnvägar får sin ström från hushållselen, 230 V växelström. För att den ska kunna användas för DC-drift behöver den först transformeras till rätt spänning, och sedan likriktas. En MJ-transformator för DC både transformerar och likriktar.

2-räls analog.

Under många år var detta synonymt med körsystemen för 2-räls system och än idag används DC ofta för att beteckna de analoga styrsystemen från Roco/Fleischmann mfl. Driftspänningen är i allmänhet 12-15 V. NMRA har standardiserat hur ett DC-fordon skall bete sig vid analog drift. NMRA S-9.

Övrigt

Likström kan naturligtvis användas till mycket annat och är vanligt förekommande på till lampor, lysdioder , reläer mm

Andra artiklar om analog tågkontroll

Analog
AC