Etsning är en teknik för småskalig byggsatsproduktion som funnits på marknaden sedan 1960-talet. Etsning går ut på att fräta bort oönskade delar av en tunn (0,1-0,75 mm) metallplåt så att delar framträder. Etsningen kan antingen göras enkelsidig (så att mönster framträder på delarna) eller dubbelsidig (så att man får hål i plåten). Enkelsidig etsning är ovanligt idag och får anses vara en föråldrad teknik. Etsade byggsatser är vanligen framställda i mässing eller nysilver. Etsning används främst för modeller av rullande materiel, men även hus, smådetaljer och vägfordon förekommer. Dagens etsbyggsatser är vanligen kompletterade med gjutdelar i vitmetall och mässing, eller 3D-printade detaljer. På den svenska marknaden har det genom åren funnits en rätt omfattande produktion av byggsatser för rullande material i H0, och en del för smalspår i skala 0. En del svenska hus finns också etsteknik i H0.

Etsade byggsatser bör oftast lödas, även om limning kan fungera.

Läsa mera

Iain Rice, Etched Loco Construction, Didcot: Wild Swan Publications, 1990
Iain Rice, Locomotive Kit Chassis Construction, Didcot: Wild Swan Publications, 1993
Geoff Holt, Locomotive Modelling from Scratch and Etched Kits, Pt 1&2, Didcot: Wild Swan Publications, 2012-13

En bra guide hur man etsar själv finns här.